Harapankampong
(Harapankampong)
เหมืองลาบู ชุมชนในม่านหมอก                รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวนสองคันที่มีพลขับมากความสามารถในการขับรถเพื่อพาพาพวกเรา ชาว Hakam โรงเรียนยะหาศิรยานุกูลไปยังเหมืองลาบูหมู่บ้านในม่านหมอก เส้นทางที่ชันและคดเคี้ยวทำให้พวกเราตื่นเต้น ไม่กล้าแม้แต่จะกรีดร้องในความหวาดเสียวนั้นได้...
2018-04-02 10:57
Harapankampong
(Harapankampong)
ข้ามขีดจำกัด                    หลายต่อหลายคนมักจะให้คำนิยายของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ว่า “การยอมเปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นใบเบิกทางที่จะนำตนเองไปสู่ความสำเร็จ” เพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เท่ากับการก้าวขั้นบันไดขั้นแรกเพื่อไต่เต้าไปยังบันไดขั้นที่สอง สาม สี่ ตามลำดับ...
2018-03-27 10:06
Harapankampong
(Harapankampong)
                  ทุกเซนติเมตร ทุกตารางเมตร ก่อตัวกันเพื่อเป็นบ้านหนึ่งหลัง โดยเมื่อบ้านหนึ่งหลังมีผู้คนอาศัยจึงกลายเป็นหนึ่งครัวเรือน สองครัวเรือน สามครัวเรือน  และ เมื่อประกอบกันหลายๆครัวเรือนกลายเป็นหมู่บ้าน ตำบล และกลายเป็นอำเภอ จนรวมตัวกันเป็นจังหวัดในที่สุด...
2018-03-12 17:00
Harapankampong
(Harapankampong)
                  ทุกเซนติเมตร ทุกตารางเมตร ก่อตัวกันเพื่อเป็นบ้านหนึ่งหลัง โดยเมื่อบ้านหนึ่งหลังมีผู้คนอาศัยจึงกลายเป็นหนึ่งครัวเรือน สองครัวเรือน สามครัวเรือน  และ เมื่อประกอบกันหลายๆครัวเรือนกลายเป็นหมู่บ้าน ตำบล และกลายเป็นอำเภอ จนรวมตัวกันเป็นจังหวัดในที่สุด...
2018-03-12 16:59
Harapankampong
(Harapankampong)
  ผมเห็นเขาเจ็บ ผมเห็นเขาทรมาน ผมอยากช่วยเขา แต่ผมไม่มีทักษะ ผมจึงอยากเป็นหมอ                    คนที่เจ็บ เลือดที่ติดเสื้อ เสียงโอดโอยที่ร้องด้วยความเจ็บปวดของผู้ประสบอุบัติเหตุบนถนนแถวจังหวัดสงขลา เป็นภาพชลมุนของผู้คน แต่ไร้คนช่วย (อาจจะเพราะไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยอย่างถูกวิธี)...
2017-12-20 15:35
Harapankampong
(Harapankampong)
                    วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เยาวชนต้นแบบโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง๒ ได้ร่วมทำกิจกรรม กับ ผู้สูงอายุตำบลยุโปเป็นกิจกรรม ระบำเบาๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สองที่เยาวชนได้มีส่วนร่วมทำกับผู้สูงอายุในชุมชนยุโป ซึ่ง จุดเริ่มต้นของโรงเรียนผู้สูงอายุ เริ่มจากการพูดคุยกับผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน...
2017-08-25 11:19
Harapankampong
(Harapankampong)
               วันที่ 19 สิงหาคม  2560 เยาวชนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ในโครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 16 คน ได้ลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับปลากือเลาะห์ หรือปลาพลวงชมพูที่ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดยะลา ได้มีคุณ อิรฟาน มาปะ...
2017-08-21 16:35
Harapankampong
(Harapankampong)
ไปหาเขา เพื่อเจอเธอ (สมุนไพรบนเขาบูตง ลำพะยา)                    วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เยาวชนในโครงการ เยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคมโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ได้ลงพื้นที่เรียนรู้สมุนไพรที่ชาวบ้านลำพะยาใช้ในชีวิตประจำวันและสำรวจเส้นทางสมุนไพรบนเขาบูตง ซึ่งการลงพื้นที่ศึกษาสมุนไพรในครั้งนี้...
2017-08-08 14:32
Harapankampong
(Harapankampong)
ประวัติความเป็นมาของการทำไม้กวาดดอกหญ้า "ไม้กวาดดอกหญ้าของกาบังมีความทนทาน แข็งแรงไม่เหมือนใคร "ป้ากิ้มเลื่อน ประธานกลุ่มไม้กวาดบ้านบาละอำเภอกาบัง                    ไม้กวาดดอกหญ้าเริ่มเข้ามในอำเภอกาบัง ตำบลบาละ เมื่อ พ.ศ. 2527 โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยความรู้ความสามารถในการทำไม้กวาด...
2017-08-02 14:37
Harapankampong
(Harapankampong)
ของเล่นพื้นบ้านในดุซงรามันห์                       กิจวัตรของคนรามันห์สมัยก่อนจะผูกพันธ์และอาศัยอยู่ในดุซงไม่ว่าจะเป็นการทำอาชีพ  การหาเสบียงจุนเจือครอบครัว หรือ การพักผ่อน ทำให้พวกเขามีเวลาอยู่ในดุซงค่อนข้างมาก...
2017-08-01 10:49

Pages