Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  ตุรกีกับการสร้างอารยธรรมสันติภาพ : นัยสำคัญ ความหวัง และความท้าทายของโลกมุสลิม และภูมิภาคอาเซียน   อิมรอน ซาเหาะ   ช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตที่ประเทศตุรกี พ่อค้าแม่ขายมักจะทักเราด้วยกับการให้สลามและพูดว่ามาเลเซียๆ บางเจ้าก็พูดมลายูกับเราว่าของในร้านของเขาราคาถูก...
2017-06-24 15:48
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  สนทนากับผู้เคยทำหน้าที่ล่ามภาษามลายูให้ในหลวง เรียนรู้ปรัชญา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภาคปฏิบัติ   อิมรอน ซาเหาะ     หลายครั้งที่เคยมีโอกาสได้พูดคุยกับครูธีรพจน์ หะยีอาแว แห่งลุ่มน้ำสายบุรี ล่ามภาษามลายูส่วนพระองค์ท่านหนึ่งของในหลวง ทำให้ได้รู้ว่าในหลวงทรงงานหนักมากจริงๆ...
2016-10-16 19:44
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  สันติวิธี ฟุตบอล และสิ่งแวดล้อม : มองหลักการและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี   อิมรอน ซาเหาะ     โดยปกติแล้วผู้เขียนมักจะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจในพื้นที่ชายแดนใต้หรือปาตานีอยู่บ่อยครั้ง แต่มักไม่ได้ถ่ายทอดผ่านมุมมองของตัวเองออกมามากนัก...
2016-04-17 21:22
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
  บทนำ แนวคิดอิสลามการเมืองและสันติภาพของพรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทย[1] อิมรอน  ซาเหาะ   ความเป็นมาและความสำคัญ        หากเปรียบเทียบมนุษย์กับสัตว์โลกชนิดอื่นถือว่ามนุษย์มีความสามารถด้านกายภาพต่ำมาก เพราะมนุษย์ไม่สามารถบินได้เหมือนนก ไม่อาจหายใจในน้ำได้เหมือนปลา ไม่มีพิษเหมือนงู...
2016-04-02 21:45
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
อิมรอน  ซาเหาะ[1]         หลายคนอาจตั้งคำถามถึง ความสัมพันธ์ระหว่างอิสลามและการเมืองในยุคสังคมการเมืองแบบสมัยใหม่ ตำแหน่งแห่งที่ของอิสลามจะอยู่ที่ไหนในขอบเขตของการเมือง เมื่อระบบการปกครองของอิสลามนั้นอยู่ภายใต้ระบอบคิลาฟะหฺ ซึ่งมีผู้นำที่มาจากระบบชูรอ ใช้กฎหมายอิสลามหรือชารีอะหฺเป็น กรอบกฎหมาย...
2014-10-18 12:02
Imron Sahoh
(Imron Sahoh)
อิมรอน ซาเหาะ         ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ดำเนินการจัดทำชุดโครงการความรู้  เรื่อง การประกอบสร้างประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน มาตั้งแต่พ.ศ.2555 โดย ดลยา เทียนทอง นักวิจัยและกรรมการบริหารศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา...
2014-05-16 04:17

Pages