wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 10 สานเสวนาเชื่อมสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมชุมชนยุโป ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพุทธและมุสลิม ใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา กะวัน หรือ คุณคำนึง ชำนาญกิจ...
2018-02-06 13:43
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
  ตอนที่ 9 บทบาทผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงที่ช่วยหนุนเสริมการทำงานของผู้ชาย ความอ่อนโยน และความนุ่มนวลของผู้หญิง จะช่วยลดความขัดแย้งของปัญหาจากสถานการณ์ความความรุนแรงในพื้นที่ผู้นำศาสนาในชุมชน ผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนจริยธรรมอิสลามพ่อมิ่ง...
2018-02-06 13:39
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
แม้ตลาดเป็นลมหายใจเข้าออกของชีวิตมาหลายสิบปี ของครอบครัว “เจนนฤมิตร”  ไม่แตกต่างจากมามา หรือ “ฮาซานะ เจ๊ะมีนา”  (ซึ่งสูญเสียลูกชาย คือยีลี หรือ มะยากี แวนาแว ในตลาดสดพิมลชัยเมื่อ 22 ม.ค.2561 เขียนไว้ในเรื่องเล่าตอนที่แล้ว) แต่การสูญเสียภรรยา คือ สุปรีดา เจนนฤมิตร ในตลาดสดพิมลชัย ที่ผ่านมานี้  ...
2018-01-30 03:25
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
            สำหรับมามา หรือ “ ฮาซานะ เจ๊ะมีนา” แล้ว   “ตลาด” มีความหมายต่อครอบครัวยิ่งนัก   เพราะอย่างน้อย 6ชีวิต คือ เธอและสามี รวมทั้งลูกๆอีก  4  คน ล้วนแล้วแต่ต้องฝากปากท้องและความอยู่รอดของครอบครัวไว้กับตลาด             15 ปี ที่เธอและสามีเปิดแผงขายปลาสดและอาหารทะเลในตลาดพิมลชัย  อ.เมือง จ.ยะลา...
2018-01-25 09:32
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 8 ผู้ได้รับผลกระทบพลิกวิกฤติชีวิตเป็นโอกาส ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ชายแดนใต้ คุณนุรีซาร์ นิยะ จากชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เธอมีอาชีพเป็นแม่บ้าน สามีเป็นคนหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว จนวันหนึ่งสามีของเธอถูกควบคุมตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน...
2017-06-12 13:10
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 7 การส่งเสริมอาชีพผู้ได้รับผลกระทบระหว่างชุมชน ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้แก่กันโดยชุมชน กลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ได้เข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี บ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกระทบในคดีความมั่นคง...
2017-05-25 14:12
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 6 สานเสวนาส่งเสริมอาชีพชุมชน ในตอนนี้ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการสานเสวนาในชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ระหว่างชาวชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หลังจากเวทีสานเสวนาทำให้เกิดการส่งเสริมด้านอาชีพ การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ และกลุ่มวานีตาพ่อมิ่งสามารถประสานงาน...
2017-04-24 11:57
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 5 สานเสวนาส่งเสริมอาชีพ “กลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง”ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องอาชีพของกลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง หลังจากเวทีสานเสวนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคนในชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี คุณยาวารียะ ตาเละ ประธานกลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง และ คุณนูรูลฮาย๊ะ เจ๊ะหลง...
2017-03-25 13:25
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
  color:black">ตอนที่ color:black">4 สานเสวนาชุมชนพ่อมิ่ง กับการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2 ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี หลังจากการจัดสานเสวนาระหว่างชาวชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยปลัด อ.ปะนาเระ ได้เข้าไปส่งเสริม...
2017-02-17 14:39
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
  ตอนที่ 3 สานเสวนาชุมชนพ่อมิ่ง กับการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 1 ในตอนนี้ ว่าด้วยผลจากการสานเสวนาระหว่าง ชาวชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ของชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี คุณนุรีซาร์ นิยะ เธอเป็นตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบจากชุมชนที่ได้เข้าร่วมในการจัดสานเสวนา เธอเล่าว่าหลังจากการ...
2017-02-08 23:52

Pages