wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอน เยียวยารอยร้าว…หลังเหตุการณ์สุคิริน เยียวยารอยร้าว…หลังเหตุการณ์สุคิริน เลขา  เกลี้ยงเกลา  เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้   “ใช้สุขให้เยอะ ทุกข์ไม่ต้องเอามาใช้ มันหนัก เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา” ยายเจียม รัตนะ วัย 88 ปี...
2015-04-20 08:41
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
สองหนูน้อยกำพร้าพ่อและแม่ จากสถานการณ์ความรุนแรงชายแดนใต้ ฮากีมะห์ วัย 5 ปี และ ฆอซีบ วัย 6 ปี เผยรอยยิ้มด้วยความดีใจ เมื่อเห็นบรรดาแม่ๆป้าๆ จากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ไปเยี่ยมบ้าน ที่หมู่บ้านกูจิงลือปะ ต.ระแงะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นานๆครั้ง ที่จะมีคนจากภายนอก...
2015-04-13 13:14
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
  อารีด้า สาเม๊าะ เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้                 ถือว่าครบ 1 สัปดาห์พอดีของการเสียชีวิตของวัยรุ่น 4 คน จากกรณีที่เจ้าหน้าที่อ้างว่ายิงปะทะผู้ร้ายบ้านโต๊ะชูด ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี               ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 พร้อมจับกุมชายฉกรรจ์ 22...
2015-04-03 18:28
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
เครือข่ายสตรีจังหวัดชายแดนใต้ ๒๖ องค์กร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   เรื่อง      ข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ                 และตระหนักถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่และผู้หญิงจังหวัดชายแดนใต้   เรียน      ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ...
2015-02-24 08:38
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
By Somusa  buapan  and  Asra Ratakarun Translated by Areezee Awae Throughout the past ten years, the Women’s Civic Network for Peace in the Southern Border Provinces (Civic Women) has been taking responsibilities of several roles including civil society works, providing compensation for people who...
2014-11-05 09:29
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
    ขอรวบรวม ความรัก ความเห็น คำอาลัย ที่หลายๆ ท่านมีต่อแบมะ   อาจารย์อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง พี่ชายอันเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า มาลง ให้ทุกท่านได้อ่าน เพื่อร่วมรำลึก และดุอา ขอพร ให้แบมะ ของเราตลอดไป   รวบรวมโดย อัสรา รัฐการัณย์ 23 กันยายน 2557   Fakhruddeen Yunus   ปัตตานีร้องไห้ ร้องไห้เถิด...
2014-09-23 16:25
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
  Submitted by wevoice onThu, 2014-06-12 09:20 Morale amid the Losses By Lekha Kliangklau and Soraya Chamchuri Translated by Areezee Awae A tragic incident which occurred occurred in the night of May 24, 2014 in the town of Pattani Province leading to losses of lives, injuries and disabilities...
2014-08-08 00:41
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
 กำลังใจท่ามกลางความสูญเสีย โดย เลขา เกลี้ยงเกลา โซรยา จามจุรี   “โศกนาฏกรรม” ของชีวิตที่สูญเสีย บาดเจ็บ และพิการหลังเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่ 24 พ.ค.2557 ที่ผ่านมาในตัวเมือง จังหวัดปัตตานี ก่อเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่มิอาจประเมินค่าได้ โดยเฉพาะ “ชีวิต” ที่มิอาจหวนคืน...
2014-06-12 09:20
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
     ปักหมุดหมาย : “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ร่วมเปิดพื้นที่รับฟังหลากหลายเสียงที่เรียกร้องสันติภาพ ท่ามกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ดำเนินรายการโดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women’s Network) ผู้หญิงจิตสาธารณะจากชุมชน...
2014-04-29 18:18
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
 ปักหมุดหมาย : “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ” ร่วมเปิดพื้นที่รับฟังหลากหลายเสียงที่เรียกร้องสันติภาพ ท่ามกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ดำเนินรายการโดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women’s Network) ผู้หญิงจิตสาธารณะจากชุมชน...
2014-01-26 20:57

Pages