wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
   ข้อเรียกร้องของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ เนื่องในช่วงวันสตรีสากล และวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา   9 ปีกว่าของสถานการณ์ไฟใต้สร้างผลกระทบและความสูญเสียแก่ทุกฝ่าย...
2013-03-13 15:08
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
  ข้อเรียกร้องของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ เนื่องในช่วงวันสตรีสากลและวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ วันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี             8 ปี ของการเกิดสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นำไปสู่การเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนมากกว่า 13,000 คน...
2012-03-20 02:48
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
          อัสรา รัฐการัณย์ ASRARAT12@gmail.com   เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้   แม้ 8 ปีแห่งเหตุการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 4,557 ราย และบาดเจ็บ 8,096 ราย หากแต่ในวันนี้...
2012-01-03 10:47
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
                                                                                                                                                                                                                                                                                 mso-hansi-font-family:"...
2011-10-25 23:34
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
  เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม                                                                                                                                                                                  เพื่อสันติภาพชายแดนใต้   “ตะงายีกอ ฮีนิง” (วันนี้ไม่เรียนเหรอคับ)” ฉันถามเด็กสองคน...
2011-09-27 15:07
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 55 สถานการณ์สุขภาพชายแดนใต้ ตอนที่ 60 ทีมฟูตบอลปัตตานีFC
2011-09-01 11:42
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
สมาคมภูมิบุครอาสา
2011-08-16 14:55
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
 กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ที่บางปลาหมอ
2011-08-15 09:42
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
2011-08-05 11:09

Pages