wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
  ข้อเรียกร้อง ของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ต่อพรรคการเมือง   ณ เวทีสาธารณะ “ไฟใต้ดับได้ด้วยการกระจายอำนาจ?” มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  วันที่ 4 มิถุนายน 2554   เนื่องในโอกาสการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมาถึงในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 พวกเรา...
2011-06-04 21:33
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
  ข้อเสนอ ของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ต่อสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   ประกอบการจัดทำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้   ณ โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี วันที่ 25 เมษายน 2554   พวกเรา เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ...
2011-04-26 14:59
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
โครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในชายแดนใต้ Fiona Lloyd is a South African journalist who has co-founded the organization "Reporting for Peace", which engages in teaching journalists how to effectively report on conflicts. She is also the co-author of Gender, Conflict &...
2011-04-13 07:39
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
=========================================================== ตอนที่ 61 ประวัติชุมชนบ้านเฑียรยา ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  ตอนที่ 61 ประวัติชุมชนบ้านเฑียรยา ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ในอดีตเป็นชายฝั่งทะเล   ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นแผ่นดิน มีเรื่องเล่าว่าเรือสำเภาของชาวจีน...
2010-07-01 13:19
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
=========================================================== ตอนที่ 51 บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ ตอนที่ 51 บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ การก้าวข้ามความโกรธ เกลียดต่อผู้ที่มีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นในครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ...
2010-04-09 07:38
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
=========================================================== ตอนที่ 41 ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในชุมชน ก่อนเกิดสถานการณ์ ตอนที่ 41 ความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในชุมชน ก่อนเกิดสถานการณ์ นับเป็นเวลายาวนานร่วมศตวรรษ ที่ผู้คนในตำบลควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเข้าใจ ไทยพุทธ-มุสลิม...
2010-03-30 09:45
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
=========================================================== ตอนที่ 31 ความมั่นคงของชุมชนที่บ้านบูเก๊ะ ตอนที่ 31 ความมั่นคงของชุมชนที่บ้านบูเก๊ะ หลากหลายมุมมองเรื่องความมั่นคงของชีวิต จากชาวชุมชนบ้านบูเก๊ะ ต.บาโงยสิแน อ.ยะหา จ.นราธิวาส ซึ่งความมั่นคง ต้องประกอบด้วย การมีครอบครัวที่อบอุ่น...
2010-03-17 20:33
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
=========================================================== 016 ศักยภาพและแผนพัฒนาชุมชน(13.37).mp3 ตอนที่  16 ศักยภาพและแผนชุมชน การพัฒนาชุมชนตันหยงลุโละ ภายใต้สถานการณ์ความยากลำบากที่คนในชุมชนต้องก้าวข้ามให้ได้ โดยใช้ศักยภาพที่ชุมชนมี และการจัดทำแผนชุมชน  ดาวน์โหลด...
2010-02-05 18:58
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่  10 มุมมองจากนักวิจัยโครงการศึกษาสถานการณ์การประกอบอาชีพของผู้หญิง สะท้อนถึงความยากลำบาก และความอดทน ในการประกอบอาชีพของผู้หญิง งานหนัก รายได้น้อย พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอาชีพ  
2010-01-25 16:22
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่  6 หอยแครงอารมณ์ดีที่ปัตตานี เพราะชาวตันหยงลุโละ ใช้วิธีจับหอยแบบงมมือ ทำให้หอยไม่ตกใจ หอยจึงมีคุณภาพ เนื้อหวานนิ่ม อร่อย รสชาติดี เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน  ตอนที่  6 หอยแครงอารมณ์ดีที่ปัตตานี เพราะชาวตันหยงลุโละ ใช้วิธีจับหอยแบบงมมือ ทำให้หอยไม่ตกใจ หอยจึงมีคุณภาพ เนื้อหวานนิ่ม อร่อย...
2010-01-20 08:47

Pages