wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่  5 ปัจจัยที่ทำให้นาเกลือ ตันหยงลุโละ ปัตตานีลดลง อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โรงงานปล่อยน้ำเสีย นาเกลือถูกแปรสภาพเป็นนากุ้ง อีกทั้งเป็นงานหนัก เหนื่อยและร้อน จนไม่มีผู้สืบทอด   ดาวน์โหลด MP3 รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้(click ขวา เลือก Save Target As .. )   ตอนที่...
2010-01-19 07:18
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ดาวน์โหลด MP3 รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้(click ขวา เลือก Save Target As .. )   ตอนที่ 001เปิดตัวรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ (12.44 นาที) ตอนที่ 002 ความรู้สึกของนักวิจัยผู้หญิงในชุมชน กับการเป็นนักจัดรายการวิทยุ(10.13 นาที) ตอนที่ 003ประวัติการทำนาเกลือ และมารู้จักเกลือหวาน(10.58...
2010-01-17 20:23
wevoice
(รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้)
ตอนที่ 2 ความรู้สึกของนักวิจัยผู้หญิงในชุมชน จากผู้สูญเสียสามารถก้าวข้าววิกฤติของชีวิต เปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเอง จนวันนี้มาเป็นนักจัดรายการวิทยุ หรือนักสื่อสารสาธารณะ      ดาวน์โหลด MP3 รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ (click ขวา เลือก Save Target As .. )   ตอนที่...
2010-01-16 23:35

Pages