DSW Database
(Deep South Watch Database)
   สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต color:#C00000">38...
2013-12-11 12:19
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.   คลิกดูภาพขนาดใหญ่     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา    เสียชีวิต 32 ราย  ...
2013-11-02 01:27
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปรายละเอียดการก่อเหตุวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 9 ต.ค.56 (เวลา 08.51 น.) เมื่อ 9 ต.ค. 56 เวลาประมาณ 01.30 - 05.30 ได้รับแจ้งเหตุเบื้องต้นจากข่ายวิทยุ 1. เมื่อ 9 ต.ค. 56 เวลา 01.30 คนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้วัตถุระเบิดแบบขว้างไม่ทราบชนิด ขว้างใส่เรือลาภพงษ์วารี...
2013-10-09 13:05
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.   ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 35 ราย บาดเจ็บ 37 ราย พุทธ มุสลิม...
2013-10-03 14:49
DSW Database
(Deep South Watch Database)
     สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน  พ.ศ.2556 เวลา 01.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา   เสียชีวิต 40 ราย บาดเจ็บ 132 ราย พุทธ...
2013-09-02 13:24
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 1.   สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮ์ศักราช 1434 และประกาศให้วันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ทำให้มีวันรอมฎอนทั้งสิ้น 29 วัน...
2013-08-22 14:50
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา   เสียชีวิต 21 ราย บาดเจ็บ 58 ราย ไม่ระบุ...
2013-08-17 23:49
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2556 เวลา 12.00 น.   ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต color:#C00000">42 ราย...
2013-07-03 09:39

Pages