DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.   ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา   "Times New Roman";color:#0D0D0D"...
2012-08-05 15:01
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สถิติความรุนแรงในสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน (20-29 กรกฎาคม 2555) รวบรวมโดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ข้อมูลเมื่อ 12.00 วันที่ 30 กรกฎาคม 2555   ตารางเปรียบเทียบจำนวนเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบทางตรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบจำแนกตามภูมิหลังในห้วงสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน (20-29 กรกฎาคม พ.ศ.2555 หรือ 1-10...
2012-07-31 01:26
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ.2555 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.   ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจาแนกตามศาสนา เสียชีวิต 47 ราย บาดเจ็บ 92 ราย ไม่สามารถ...
2012-07-06 19:58
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ.2555   โดย   ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 12.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา   เสียชีวิต 36 ราย บาดเจ็บ 58 ราย...
2012-06-03 23:17
DSW Database
(Deep South Watch Database)
    สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2555 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 28 ราย บาดเจ็บ 47 ราย ไม่สามารถ...
2012-05-05 14:01
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ.2555   โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)   ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 น.     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 56 ราย บาดเจ็บ 547 ราย ไม่สามารถ...
2012-04-07 16:40
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.00 น.   ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา   เสียชีวิต 39 ราย ไม่ระบุ พุทธ มุสลิม...
2012-03-03 13:17
DSW Database
(Deep South Watch Database)
เหตุการณ์ : เมื่อ 9 ก.พ. 55 เวลา 08:15 ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ ตร.สภ.เมืองปัตตานี ว่าเมื่อเวลา 08:05 คนร้ายไม่ทราบจำนวน ลอบวางระเบิดบริเวณสี่แยกหน้าสานักงานสาธารณะสุขจังหวัดปัตตานี ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ทำให้ราษฎร ได้รับบาดเจ็บ นำส่ง รพ.ปัตตานี จำนวน 8 คน ทราบชื่อ 1.1  (...
2012-02-09 10:16
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31มกราคม พ.ศ. 2555 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 18.00 น.  ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา เสียชีวิต 33 ราย บาดเจ็บ 41 ราย ไม่ระบุ พุทธ มุสลิม...
2012-02-02 20:52
DSW Database
(Deep South Watch Database)
    สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2554 เวลา 12.00 น. บันทึกโดย สุภาภรณ์ พนัสนาชี     ข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำแนกตามศาสนา   เสียชีวิต...
2012-01-09 12:29

Pages