DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๔ เหตุการณ์ ) ๑.๑ เมื่อ ๕ มี.ค. ๕๔ เวลา ๐๖๔๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุ ตร.สภ.โคกโพธิ์ คนร้ายจานวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกขนาด ๙ มม. ยิงพระสงฆ์ เสียชีวิต จานวน ๑ รูป ได้รับบาดเจ็บสาหัส จานวน ๑ รูป และสามเณร...
2011-03-08 07:30
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จานวน ๑ เหตุการณ์ ) - เมื่อ ๔ มี.ค. ๕๔ เวลา ๑๕๒๐ ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ จ.นราธิวาส คนร้ายจานวน ๑ คน ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาด ยิงนายอับดุลรอมัน ลานง อายุ ๑๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๔/๑ บ้านกาหนั๊วะ หมู่ที่ ๕ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส...
2011-03-08 07:26
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๒ เหตุการณ์ ) ๑.๑ เมื่อ ๓ มี.ค. ๕๔ เวลา ๐๙๑๐ ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ว่าเมื่อเวลา ๐๘๓๐ คนร้ายจานวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาด ประกบยิงนายมะนาเซ มูดอ อายุ ๔๐ ปี (...
2011-03-08 07:22
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๒ เหตุการณ์ ) ๑.๑ เมื่อ ๓ มี.ค. ๕๔ เวลา ๐๙๑๐ ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติจังหวัดปัตตานี ว่าเมื่อเวลา ๐๘๓๐ คนร้ายจานวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาด ประกบยิงนายมะนาเซ มูดอ อายุ ๔๐ ปี (...
2011-03-08 07:22
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 ๑. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จานวน ๑ เหตุการณ์ ) - เมื่อ ๒ มี.ค. ๕๔ เวลา ๑๔๑๐ ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ จ.นราธิวาส คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้อาวุธปืนขนาด ๙ มม. ยิงนายอัสบุลเลาะห์ อิงดิง อายุ ๓๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ บ้านกาหนั๊วะ หมู่ที่ ๕ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส...
2011-03-03 20:41
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 ๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๑ เหตุการณ์ ) - เมื่อ ๒๗ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ได้รับแจ้งเหตุจาก ฉก.ปัตตานี ๒๔ ว่าเมื่อเวลา ๐๘๔๕ คนร้ายจานวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืน AK - ๔๗ ประกบยิงนายบอรอเฮง ยูโซ๊ะ อายุ ๕๔ ปี ( เจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง ) อยู่บ้านเลขที่...
2011-03-03 20:38
DSW Database
(Deep South Watch Database)
ฉก.นธ.๓๓ : รายงานผลการปฏิบัติเมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๔ เวลา ๑๕๑๐ ฉก.นราธิวาส ๓๓ จัดกาลังเข้า ติดตามจับกุมบุคคลเป้าหมาย บริเวณพื้นที่บ้านโคกแมแน หมู่ที่ ๓ ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส พิกัด RH ๐๖๓๐๑๓ และได้เกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ผลการปฏิบัติ ๑.) กาลังพลฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บ จานวน ๑ นาย -...
2011-02-27 20:56
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 ๑. พื้นที่ จ.ยะลา ( จานวน ๑ เหตุการณ์ ) - เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๙๓๐ ได้รับแจ้งเหตุจาก ร้อย.ทพ.๔๑๐๔ ฉก.ทพ.๔๑ ว่าเมื่อเวลา ๑๙๐๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาด ยิงใส่ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.๔๑๐๔ ฉก.ทพ.๔๑ ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่บ้านบาเจาะ หมู่ที่ ๒ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา...
2011-02-24 09:56
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 ๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๒ เหตุการณ์ ) ๑.๑ เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๘๑๐ ได้รับแจ้งเหตุจาก จนท.ตร.สภ.หนองจิก ว่าเมื่อเวลา ๐๘๐๕ คนร้ายไม่ทราบจานวน ลอบวางระเบิด ชป.ตร.สภ.หนองจิก ขณะออก ลว.เส้นทาง และ รปภ.ครู ด้วยรถ จยย. จานวน ๓ คัน และรถยนต์กระบะ จานวน ๑ คัน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ พฤติกรรม ขณะ ชป.ตร...
2011-02-23 12:08
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  ๑. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จานวน ๓ เหตุการณ์ ) ๑.๑ เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๘๒๕ ได้รับแจ้งเหตุจาก จนท.ตร.สภ.ตากใบ ว่าเมื่อเวลา ๐๗๕๐ คนร้ายจานวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีดา ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาด ประกบยิงนายวิฑูรย์ สีดา อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๕...
2011-02-22 15:45

Pages