DSW Database
(Deep South Watch Database)
 ๑. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จานวน ๑ เหตุการณ์ ) - เมื่อ ๒ มี.ค. ๕๔ เวลา ๑๔๑๐ ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ จ.นราธิวาส คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้อาวุธปืนขนาด ๙ มม. ยิงนายอัสบุลเลาะห์ อิงดิง อายุ ๓๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ บ้านกาหนั๊วะ หมู่ที่ ๕ ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส...
2011-03-03 20:41
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 ๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๑ เหตุการณ์ ) - เมื่อ ๒๗ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ได้รับแจ้งเหตุจาก ฉก.ปัตตานี ๒๔ ว่าเมื่อเวลา ๐๘๔๕ คนร้ายจานวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืน AK - ๔๗ ประกบยิงนายบอรอเฮง ยูโซ๊ะ อายุ ๕๔ ปี ( เจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง ) อยู่บ้านเลขที่...
2011-03-03 20:38
DSW Database
(Deep South Watch Database)
ฉก.นธ.๓๓ : รายงานผลการปฏิบัติเมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๔ เวลา ๑๕๑๐ ฉก.นราธิวาส ๓๓ จัดกาลังเข้า ติดตามจับกุมบุคคลเป้าหมาย บริเวณพื้นที่บ้านโคกแมแน หมู่ที่ ๓ ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส พิกัด RH ๐๖๓๐๑๓ และได้เกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ผลการปฏิบัติ ๑.) กาลังพลฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บ จานวน ๑ นาย -...
2011-02-27 20:56
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 ๑. พื้นที่ จ.ยะลา ( จานวน ๑ เหตุการณ์ ) - เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๙๓๐ ได้รับแจ้งเหตุจาก ร้อย.ทพ.๔๑๐๔ ฉก.ทพ.๔๑ ว่าเมื่อเวลา ๑๙๐๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาด ยิงใส่ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.๔๑๐๔ ฉก.ทพ.๔๑ ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่บ้านบาเจาะ หมู่ที่ ๒ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา...
2011-02-24 09:56
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 ๑. พื้นที่ จ.ปัตตานี ( จานวน ๒ เหตุการณ์ ) ๑.๑ เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๘๑๐ ได้รับแจ้งเหตุจาก จนท.ตร.สภ.หนองจิก ว่าเมื่อเวลา ๐๘๐๕ คนร้ายไม่ทราบจานวน ลอบวางระเบิด ชป.ตร.สภ.หนองจิก ขณะออก ลว.เส้นทาง และ รปภ.ครู ด้วยรถ จยย. จานวน ๓ คัน และรถยนต์กระบะ จานวน ๑ คัน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ พฤติกรรม ขณะ ชป.ตร...
2011-02-23 12:08
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  ๑. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จานวน ๓ เหตุการณ์ ) ๑.๑ เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๘๒๕ ได้รับแจ้งเหตุจาก จนท.ตร.สภ.ตากใบ ว่าเมื่อเวลา ๐๗๕๐ คนร้ายจานวน ๒ คน ขับขี่รถ จยย. ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีดา ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาด ประกบยิงนายวิฑูรย์ สีดา อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๕...
2011-02-22 15:45
DSW Database
(Deep South Watch Database)
 ๑. พื้นที่ จ.ยะลา ( จานวน ๑ เหตุการณ์ ) - เมื่อ ๒๐ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๒๕๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเมื่อเวลา ๑๒๒๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ขับขี่รถยนต์กระบะ ไม่ทราบยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาด ยิงนายฟายอีซอน รอยิง อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๒ บ้านฆอรอราแม หมู่ที่ ๔...
2011-02-22 15:36
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จานวน ๑ เหตุการณ์ ) ๑.๑ เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๙๕๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเมื่อเวลา ๑๙๐๐ คนร้ายไม่ทราบจานวน ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม. ยิงใส่ร้านสาวเลยคาราโอเกะ เลขที่ ๒๙๖ ถนนระแงะมรรคา เขตเทศบาล ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส พิกัด RH ๑๒๕๑๐๘...
2011-02-20 17:39
DSW Database
(Deep South Watch Database)
เมื่อเวลา 19.15 น. คนร้ายใช้อาวุธปืนเอ็ม 16 ยิงใส่ร้านมายาคาราโอเกะ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ทำให้ราษฎรได้รับบาดเจ็บ 2 ราย (ญ) ยังไม่ทราบชื่อ เวลา 19.25 น. คนร้ายใช้ระเบิดแบบขว้าง ขว้างใส่ร้านมีนาคาราโอเกะ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เวลา 19.40 น....
2011-02-19 21:32
DSW Database
(Deep South Watch Database)
๑. พื้นที่ จ.นราธิวาส ( จานวน ๑ เหตุการณ์ ) - เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๕๔ เวลา ๑๖๑๕ ได้รับแจ้งเหตุจาก ฉก.นราธิวาส ๓๑ ว่าเมื่อเวลา ๑๕๐๐ เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาท ใช้อาวุธปืนลูกซองสั้น (ไทยประดิษฐ์) ยิงใส่กัน บริเวณ บ้านบูเก๊ะกือจิ หมู่ที่ ๑๒ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้มี ผู้เสียชีวิต...
2011-02-19 20:10

Pages