DSW Database
(Deep South Watch Database)
เหตุการณ์ : พบศพชายไทยนิรนาม บริเวณที่เกิดเหตุ : บริเวณในซอยต้นไผ่ หลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี รายละเอียดเหตุการณ์ : เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๕๓ เวลา ๐๙๐๐ ได้รับแจ้งจาก ฉก.ปัตตานี ๒๓ ว่าเมื่อเวลา ๐๗๓๐ ได้รับแจ้งจากราษฎร ซึ่งเลี้ยงวัวอยู่ในพื้นที่ พบศพชายไทยถูกยิง...
2010-12-19 12:48

Pages