DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2560   โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้   (Deep South Incident Database : DSID)    ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:00 น.
2017-07-06 12:35
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนใต้   คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ [ดาวน์โหลดไฟล์ PDF]   ภาพรวมและแนวโน้ม             เหตุการณ์ความรุนแรงในรอบสามเดือนแรกของปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 136 เหตุการณ์ มีผู้บาดเจ็บล้มตายรวมทั้งสิ้น 131 คน ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 70 ราย...
2017-06-08 15:08
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560   โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  (Deep South Incident Database : DSID)   ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 15:00 น.      
2017-06-08 14:22
DSW Database
(Deep South Watch Database)
Summary of Incidents in Southern Thailand, May 2017   Deep South Incident Database (DSID) Data as of June 5, 2017, 12.00 PM      
2017-06-08 14:13
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560   โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  (Deep South Incident Database : DSID)   ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 15:00 น.   DOWNLOAD    
2017-06-08 13:46
DSW Database
(Deep South Watch Database)
Summary of Incidents in Southern Thailand, February 2017   Deep South Incident Database (DSID) Data as of June 6, 2017, 15.00 PM      
2017-06-08 13:36
DSW Database
(Deep South Watch Database)
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม 2560   โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  (Deep South Incident Database : DSID)   ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 12:00 น.      
2017-06-07 17:45
DSW Database
(Deep South Watch Database)
Summary of Incidents in Southern Thailand, January 2017   Deep South Incident Database (DSID) Data as of June 6, 2017, 12.00 PM      
2017-06-07 17:28
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  Summary of Incidents in Southern Thailand, April 2017   Deep South Incident Database (DSID) Data as of May 1, 2017, 09.00 PM   DOWNLOAD          
2017-05-08 11:07
DSW Database
(Deep South Watch Database)
  สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2560   โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  (Deep South Incident Database : DSID)   ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น.   DOWNLOAD      
2017-05-08 10:36

Pages