DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ในช่วงต้นเดือน มิ.ย.จนถึงกลางเดือน(1 – 15 มิ.ย.) ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่  15 มิ.ย. ตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ 07.45 น.เป็นต้นมา ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้น ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและยะลา  กว่า 52 จุด...
2006-09-02 01:10
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ช่วงครึ่งเดือนพ.ค.(16-31 พ.ค.) ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญที่มีความรุนแรงและสะเทือนขวัญแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อบ่ายวันที่ 19 พ.ค.โดยชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีในหมู่บ้านกูจิงลือปะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  มารวมตัวกันที่บริเวณหน้าโรงเรียน  และบุกจับตัวครูในโรงเรียน 2 คน คือ น.ส....
2006-09-02 01:02
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา  เกิดความผันผวนของข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ ความเชื่อ ของสังคมทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา   ฝ่ายวิจัยและบริการชุมชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
2006-09-02 00:32

Pages