DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   แอนเดอร์ส เองวอลล์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยประจำศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักเศรษฐศาสตร์แห่งสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน     หมายเหตุ:...
2013-09-09 14:23
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)     เกริ่นนำ: ความรู้ในสถานการณ์ความไม่สงบ             ในปลายเดือนมิถุนายน 2556 เหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้เดินมาเป็นเวลา 114 เดือนแล้ว เหตุการณ์กำลังเป็นไปอย่างที่นักวิชาการสันติภาพบางคนพูดไว้ว่า “...
2013-08-01 02:27
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี, สกว.                เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 อุสตาซหะซัน ตอยยิบ ตัวแทนคนหนึ่งของ BRN ในกระบวนการสันติสนทนาที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ได้นำเสนอคำประกาศ BRN ครั้งที่ 4 ทาง Youtube ว่าจะยุติปฏิบัติการทางทหารตลอดเดือนรอมฏอน (...
2013-06-28 16:27
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  หมายเหตุ: สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ หรือ CSCD จัดทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South Poll) เมื่อช่วงวันที่ 9 – 11 มิถุนายนที่ผ่านมา หรือก่อนหน้าวันนัดพูดคุยที่มาเลเซียระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายทางการไทยและตัวแทนขบวนการปลดปล่อยปาตานีในวันที่ 13...
2013-06-25 19:24
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  NOTE: English version please see below.   color:#E46C0A;">หมายเหตุ: เอกสารขนาดสั้นชิ้นนี้ได้รับจาก ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส เพื่อเป็นเอกสารประกอบและเปิดประเด็นในเวที “สื่อเสวนา: การรายงานข่าวกระบวนการสันติภาพ” ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี...
2013-06-17 13:03
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)               การพูดคุยและเจรจาสันติภาพเป็นกระบวนการที่อ่อนไหวและเปราะบาง เพราะคือขั้นตอนของการค่อยๆ เปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์ของตัวแสดงในความขัดแย้งจากที่เคยใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือต่อรองมาสู่วิธีการสนทนา...
2013-06-13 13:47
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) กองบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) เก็บความเนื้อหาการบรรยายของ 'ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอร์ส' จากเวทีการประชุม "ทำความเข้าใจกระบวนการสันติภาพร่วมกับ IPP เพื่อออกแบบและจัดทำกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้" ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาประชาสังคมชายแดนใต้เมื่อเช้าวันที่ 27...
2013-05-30 19:06
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ: บทความชิ้นนี้แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ “Govt must strive to build 'positive peace' in South” ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันที่ 29 เมษายน 2556 (หรือคลิกดูฉบับออนไลน์ได้ ที่นี่)   เขียนโดย ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอร์...
2013-05-02 19:44
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้   color:#454545;">การที่ขบวนการบีอาร์เอ็นประกาศข้อเสนอของตนเองผ่านยูทูบได้ส่งผลสะเทือนต่อสถานการณ์สันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับขบวนการต่อสู้เพื่อปาตานีที่กำลังเดินไปในระยะเริ่มต้นขณะนี้ มีข้อสังเกตุที่น่าพิจารณาดังต่อไปนี้ color:#454545">1...
2013-04-29 11:38
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
  ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สถานวิจัยความจัดแย้งและความลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ. ปัตตานี         ประชาชนเห็นด้วยกับกระบวนการสันติภาพ?   เมื่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐกับกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์แตกต่างซึ่งเลือกใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ (...
2013-04-16 12:33

Pages