Archives

MEN AND YOUTH IN THAILAND’S CONFLICT – AFFECTED DEEP SOUTH
รวมลิงค์ ข้อเสนอต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
สรุปรายงานวิจัย บทเรียน 12 ปี ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
รวมประเด็นข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับผลประชามติ 59 กับพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี
รวมรายงานชุด ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ
นานาทัศนะนักศึกษามุสลิมไทยในต่างแดน
รวมประเด็นความเคลื่อนไหวตุรกี
แถลงการณ์ ม.อ.ปัตตานีขอยืนยันการเป็นพื้นที่กลางเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
แถลงการณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ม.อ.ปัตตานี ขอยืนยันการเป็นพื้นที่กลางเพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
เชิญร่วมบริจาครอมฎอน 1437
เอกสารประกอบการอบรมวิทยากรสันติวิธี
เอกสารประกอบการแถลงนโยบาย ยุทธ์ศาสตร์สภาประชาสังคมชายแดนใต้ (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561)
รวมเอกสาร งานแถลงข่าว Peace Survey รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
คู่มือ ต่อต้านการทรมาน
ต่อต้านการทรมาน คู่มือสำหรับผู้พิพากษาและอัยการ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงชายแดนใต้” คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้
พุทธศาสนากับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกลุ่มใหญ่และกลุ่มน้อยในสังคมไทย
ไสตล์บุ๊ค โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้
รวมแถลงการณ์ กรณีปฏิบัติการทางอาวุธในโรงพยาบาลเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

Pages