Skip to main content

 

รายการ สิทธิวิวาทะ ออกอากาศทางทีวีไทย เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เป็นการเปิดเวทีสาธารณะ ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่หลากหลายได้นำข้อเสนอและแสดงสิทธิและเสียง ที่สรุปมาจากการจัดเวทีในชุมชนโดยกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่แยกย้ายกันลงพื้นที่กว่า 30 เวที ทั้งนี้ มีความหวังว่าข้อเสนอจากชาวบ้านในพื้นที่จะถูกนำเสนอและผลักดันเข้าสู่การสร้างจัดทำแผนสร้างสันติภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ทั้งในระดับของชุมชนและระดับนโยบาย เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมรายการจากหลากหลายองค์กร ติตามรับชมได้ที่นี่เลยครับ

ผู้เข้าร่วมรายการ

1. เครือข่ายประชาสังคมนราธิวาส

2. เครือข่ายวิทยุชุมชนปัตตานี

3. เครือข่ายอาสาสมัครสื่อสันติภาพ

4. กลุ่มผู้หญิงกับสันติภาพ

5. เครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาสังคม จังหวัดชายแดนใต้

6. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

7. มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลาม

8. สำนักข่าวอามานนิวส์

9. เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม

10. เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความจังหวัดชายแดนใต้