Skip to main content

ชมคลิป : จนท. 3 ฝ่ายแถลงข่าวกรณีทหารพหารที่ 4916 วิสามัญฯเยาวชนวัย 14 ปี

ชมคลิป : การแถลงข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยทหารพรานที่ 4916 วิสามัญฯเยาวชนวัย 14 ปี บ้านไอร์กือเนาะ ม.5 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ในช่วงดึกของวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปข่าว ชาวบ้านไอร์กือเนาะร้องสื่อ "กรณีทหารพรานวิสามัญฯเด็กวัย 14" 

ชมคลิป : ชาวบ้านไอร์กือเนาะร้องสื่อ "กรณีทหารพรานวิสามัญฯเด็กวัย 14"

คลิ๊กบนภาพหรือคลิ๊กตามลิงค์นี้ http://youtu.be/xWcKWTvctCo เพื่อชมคลิป

ชมคลิป : ชาวบ้านไอร์กือเนาะร้องสื่อ "กรณีทหารพรานวิสามัญฯเด็กวัย 14"

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย"

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย"
 
ร่วมจัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
 

ประมวลภาพบรรยากาศ เวทีฯ เปิดตัวหนังสือ “เสียงในสนามสันติภาพฯ" และ นิทรรศการภาพเล่าเรื่อง ‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน

ประมวลภาพบรรยากาศ

เวทีแลกเปลี่ยนและเปิดตัวหนังสือ“เสียงในสนามสันติภาพ: บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใต้กับการสร้างพื้นที่กลาง”

และนิทรรศการภาพเล่าเรื่อง โดย 'มะฮามะยากี แวซู' [Kee Matahari]‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน : ความผูกพันและวิถีในชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพบรรยากาศ การนำเสนอและอภิปรายรายงานพิเศษ "เส้นทางหยุดเลือด: การต่อรองสู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี"

ประมวลภาพบรรยากาศ
การนำเสนอและอภิปรายรายงานพิเศษ
"เส้นทางหยุดเลือด: การต่อรองสู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี"
วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา13.00 น.–16.30 น.
ณ โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ

รายละเอียดงาน>>

ชาวบ้านจือแรง ศรีสาคร รวมตัวจัดงานวิชาการท่ามกลางความขัดแย้ง

เจาะภาพการเปิดพื้นที่ชุมชนที่บ้านจือแรง ชุมชนหนึ่งที่กำลังคึกคักด้วยกิจกรรมทางสังคมหลายอย่าง ในท่ามกลางภาวะของความขัดแย้งและความหวาดระแวงจากเจ้าหน้าที่ กับเหตุการณ์ไม่สงบ หลายฝ่ายชี้กิจกรรมของชาวบ้านนับได้ว่าเป็นการสวนกระแสแต่สะท้อนความต้องการสร้างชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง ขณะที่บางส่วนเป็นห่วงบทบาทที่แหลมคมขึ้นของนักกิจกรรมระดับรากหญ้า
 

บันนังสตามิคสัญญี นักสิทธิฯสตรีวอนทั้งสองฝ่าย อย่าล้ำเส้นความเป็นมนุษย์ !

สองสตรีนักสิทธิฯชี้ ความรุนแรงไม่เกิดผลดีใดๆ แก่ชีวิตผู้บริสุทธิ์ ต้องมีกลไกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการแก้ปัญหาเด็กตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากสถานการณ์สงคราม ด้านแม่เด็กน้ำตาร่วงบอกความหวังคือลูกชายคนนี้คนเดียว
 
อิสมาอีล ฮายีแวจิ