Skip to main content

Peace Survey สะท้อนเสียง ปชช. "สันติภาพต้องเดินหน้า"

หลังจากการแถลงผลสำรวจสันติภาพ หรือ Peace Survey ครั้งที่ 1 ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานสำรวจตามหลักวิชาการ ทำให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากคนในพื้นที่ วันนี้ คุณอิมรอน  ซาเหาะ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ได้สะท้อนเสียงของคนใน ที่ขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพหลังจากการแถลงผล Peace Survey
 
 

เดินหน้า Peace Survey ชายแดนใต้

ตลอดช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา การสำรวจความคิดเห็น หรือ โพล ต่างๆ ต่อประเด็นสันติภาพและความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้ได้มีการศึกษาไว้หลายครั้ง แต่หากเครือข่ายสถาบันวิชาการร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ ร่วมกันทำPeace Survey หรือ การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ