Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
  เว็บไซต์ http://news.thaipbs.or.th/ รายงานผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงอย่างไม่เป็นทางการพบว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นส่วนหนึ่งของ 23 จังหวัดที่เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นสะท้อนถึงกระแส "ต่อต้านทหาร-ปฏิเสธกองทัพ"...
2016-08-09 15:44
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
พื้นที่สามัญชน: เสียงชาวบ้านกับร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ   24 ก.ค. 2559 องค์กรและเครือข่ายภาคประชาชน 43 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรม “ใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญ กับอนาคตประชาชน” พื้นที่แสดงออกของสามัญชน เปิดเวทีฟังเสียงจากประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ทำงานขับเคลื่อนสังคมในหลากหลายประเด็น...
2016-08-06 13:49
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
รายงานโดย อิมรอน  ซาเหาะ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้  22 ก.ค 2559 กลุ่มภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนงานสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ได้ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ เรื่องการปกป้องพลเรือน...
2016-07-27 17:14
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
  “อย่ารังแกความขัดแย้งด้วยความรุนแรง เพราะความขัดแย้งคือขุมทรัพย์ล้ำค่าของสันติภาพ ไม่ใช่ปัญหาของสันติภาพ” ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์   ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงเกลียวความขัดแย้งสองชั้นกับเส้นทางสันติภาพ...
2016-07-15 12:33
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
ในช่วง 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว พบว่าสถิติของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มีความถี่ค่อนข้างสูง แต่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการพูดคุยสันติภาพโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 และ 2557 ซึ่งช่วงนั้นได้เริ่มกระบวนการพูดคุยฯ...
2016-07-02 06:41
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
29 มิ.ย. 2559 ในงาน “จับปลาต้องลงน้ำ: 30 ปี กับบทเรียนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนภาคใต้” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา บนเกาะยอกลางทะเลสาบสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยจะมีนักพัฒนาเอกชน (NGOs) แกนนำชุมชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักศึกษา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิลปินเพื่อสังคม สื่อมวลชนในภาคใต้...
2016-06-30 10:12
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
  21 มิ.ย. 59 เครือข่ายประชาชน จชต.ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ (PERMATAMAS) ยืนยันจัดเสวนาสาธารณะ "สันติภาพจอมปลอม เมื่อรัฐคุกคามนักสิ่งแวดล้อมและนักสิทธิ" ในเวลาเดิม 14.00 น. วันนี้ (21 มิ.ย. 2559) แต่เปลี่ยนสถานที่จากเดิม คือ ห้อง B310 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
2016-06-22 11:16
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
หลังจากการแถลงผลสำรวจสันติภาพ หรือ Peace Survey ครั้งที่ 1 ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานสำรวจตามหลักวิชาการ ทำให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากคนในพื้นที่ วันนี้ คุณอิมรอน  ซาเหาะ นักข่าวพลเมือง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ได้สะท้อนเสียงของคนใน...
2016-05-27 11:02
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
  นักข่าวพลเมือง ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน ติดตามความร่วมมือของประชาชนหลากหลายกลุ่มที่ร่วมเดินเท้าระยะทางกว่า 40 กิโลเมตรจาก จ.ปัตตานี ไปยังบ้านคลองประดู่ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อสื่อสารความคิดเห็นของพวกเขาต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน...
2016-04-09 11:44
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
  นักข่าวพลเมือง   สัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเลือกตั้งองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้นักศึกษามีความสนใจออกมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก...
2016-04-09 11:27

Pages