Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
เหตุคนร้ายวางระเบิดกลางเมืองนราธิวาส 3 ลูกติด ส่อกระแสรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่ ด้าน ‘ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี’ ชี้คือส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ต้องมีการดำเนินการพูดคุยสันติภาพที่ชัดเจนขึ้น แนะทำด้านลับก็จำเป็น แต่การสื่อสารสาธารณะต้องมีเพื่อสร้างความเข้าใจ เมื่อวันที่ (20 ก.พ. 2558) ศรีสมภพ...
2015-02-21 10:55
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
การเดินธรรมยาตรา เป็นการเดินอย่างสงบ ด้วยใจที่เชื่อมั่นในอานุภาพแห่งธรรมว่าสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เป็นความพยายามที่จะเชื่อมกิจกรรมเพื่อสังคมและการปฏิบัติธรรมเข้าด้วยกันและในช่วงนี้มีกิจกรรมการเดินเพื่อสังคมในหลายพื้นที่ ทั้งกิจกรรม ธรรมยาตรา นิเวศภาวนาที่จังหวัดพะเยา......
2015-02-17 15:44
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
ด้วยบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามตามมาว่ากระบวนการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร พลเมืองข่าวพูดคุยในประเด็นนี้กับ นายอนุกูล อาแวปูเตะ ประธานศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดปัตตานี นายรอมฎอน ปันจอร์ จากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ คำถาม...
2015-02-10 14:11
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
นับจากวันที่28กุมภาพันธ์2556 ตัวแทนรัฐไทยได้ลงนามในข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับผู้คนที่มีความคิดเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ โดยมีประเทศมาเลเซียทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ซึ่งในครั้งนั้นภาคประชาสังคมมีบทบาทอย่างชัดเจนในคณะการพูดคุยเพื่อสันติภาพ แต่ถึงตอนนี้เริ่มเกิดคำถามว่า...
2015-02-09 14:50
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ตอน ความฝันในวันเสรี  สำหรับสังคมประชาธิปไตยแล้ว การมีพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงความต้องการของผู้คนทุกฝ่ายคือเป้าหมายสำคัญ ผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้ก็ใฝ่ฝันถึงสิ่งนั้น คนรุ่นใหม่กับความหวังถึงเสรีภาพ อัตลักษณ์ ศักดิ์ศรี และวิถีมลายูของตนเอง “ซาฮารี เจ๊ะหลง (...
2015-01-27 12:21
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ตอน วิกฤตที่บ้านเกิด    เมื่อบ้านเกิดเผชิญวิกฤต ทั้งมหันตภัยแผ่นดินไหว และทุนข้ามชาติขนาดยักษ์ที่มาจ่อถึประตูบ้าน ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้า ชาวบ้านในท้องถิ่นจะทำอย่างไรเมื่อไร้อำนาจปกป้องอนาคตของตนเอง...
2015-01-27 11:05
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
สารคดีชุดกระจายอำนาจ เสียงร้องจากท้องถิ่น ตอน ชีวิตรวมศูนย์   ระยอง -  จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงที่สุดในประเทศ ถูกกำหนดให้เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก แต่แท้จริงแล้วคนระยองมองชีวิตของตัวเองอย่างไร  “นาค  ระยอง” นายกเทศมนตรี ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง...
2015-01-27 10:51
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
การประกอบพิธี “ฮัจญ์”  ที่นครนครมักกะฮ์   เป็นการปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญสำหรับผู้ที่มีความพร้อมตาหลักศาสนาอิสลาม ก่อนไปต้องศึกษาวิธีการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างละเอียด และเตรียมร่างกายให้พร้อม                 เมื่อได้ยินว่าจะมีใครสักคนไปฮัจย์ ก็พาให้เรารู้สึกมีความยินดีไปกับเขาด้วย...
2015-01-22 12:04
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
การไปประกอบพิธี “ฮัจญ์”  ที่นครนครมักกะฮ์  เป็นการปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญสำหรับผู้ที่มีความพร้อมตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นส่วนสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมและการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจย์  สุภิดา โจทย์สัน กล่าวว่า ฉันในฐานะเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านโคกอ้น อ...
2015-01-22 11:29
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ตอนล่างที่เกิด ขึ้น ทีมข่าวพลเมือง พูดคุยกับ  ดร.สมพร ช่วยอารีย์ เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี (พีบีวอท ช์ดอทเน็ต)  ให้สัมภาษณ์กับทีมนักข่าวพลเมืองว่า การจัดการภัยพิบัติต้องเตรียมการในระยะยาว ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การจัดการก่อนภัยมา การจัดการขณะเกิดภัย...
2014-12-30 15:02

Pages