Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
ปริมาณน้ำฝนในจังหวัดชายแดนใต้เริ่มลดลงแล้ว แนวทางการฟื้นฟูหลังจากนี้ ยังคงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนกำลังพูดถึง  รวมถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติในระยะยาว   ติดตามรายงานได้จากทีมข่าวพลเมือง(ออกอากาศวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557) ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานี เพิ่มสูงขึ้น...
2014-12-30 14:45
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
       การรวมกกลุ่มสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง ในการเรียนรู้ทักษะการจัดวงสานเสวนา เพื่อนำไปสู่การพูดคุยในระดับพื้นที่ หวังว่าจะเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้...
2014-12-02 15:52
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
'นักข่าวพลเมือง' คืออะไร?   นักข่าวพลเมือง เป็นอาสาสมัครที่ร่วมสื่อสารเรื่องราวในสังคม ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทำด้วยหัวใจล้วนๆ ทีนี้คำถามก็คือ เรื่องอะไรบ้างละที่จะสื่อสาร คำตอบนั้นง่ายมากครับ ทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สังคมสามารถร่วมถ่ายทอดเรื่องราวมาได้เสมอ...
2014-11-04 13:02
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
        เป็นเวลา 60 ปี กับการหายสาบสูญ ของหะยีสุหลงโตะมีนา ผู้นำศาสนาอิสลามคนสำคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุดลูกหลานของตระกูลโตะมีนา มีความพยายามที่จะสื่อสารถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษและประวัติศาสตร์ปัตตานี ผ่านการเปิดบ้านให้คนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง...
2014-10-16 15:16
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
การเสียชีวิตของอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง  นักเคลื่อนไหวสันติภาพชายแดนใต้ ผู้ซึ่งพยายามถ่ายทอดวิถีชีวิตที่ต้องการสันติภาพของคนในสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องนับสิบปี ยังคงทำให้วันนี้  ชื่อของเขาถูกกล่าวขานถึงความพยายามนั้นและหลายอภาคส่วนหาแนวทางสาน ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  ก่อนที่อัสหมัด สมบูรณ์...
2014-10-06 16:31
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
        รายการพลเมืองข่าว ตอน สันติในภาพ        ภาพของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในการรับรู้ของสังคมทั่วไป อาจเต็มไปด้วยความรุนแรง ความสูญเสียต่อเนื่องยาวนานมานับ 10 ปี ขณะที่คนในพื้นที่พยายามแสวงหาหนทางสู่สันติภาพหลายลักษณะ      ศิลปะหรือภาพถ่าย...
2014-10-06 16:11
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
                                                       ทุกวันนี้หัวเมืองเก่าทางภาคใต้ ยังคงรักษาความเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ เช่นเดียว ‘วังพิพิธภักดี’ อาคารเก่าแก่ใจกลางเมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี  ที่กลุ่มสตรีในชุมชนช่วยกันระดมทุน เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์และสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ร่วมกัน...
2014-07-10 12:36
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
                                                       บ้านฉันวันนี้เราจะพาไปที่ อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี ที่นั่นเคยเป็นหนึ่งในหัวเมืองเก่าของภาคใต้ วันนี้มีความพยายามจากของคนในพื้นที่ ร่วมกันจัดงานศิลปะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ติดตามจากรายงาน ภาพวาดเมืองสายบุรี...
2014-07-03 12:55
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
                                 เสียงเพรียกสันติภาพชายแดน เสียงของการกู่ร้องของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายครอบครัวต้องพบกับความสูญเสีย จากหลายๆเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เหลือไว้ซึ่งภรรยา และลูก รายการดีสลาตัน ณ แดนใต้ ตอนนี้นำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเลี้ยงดูลูกลำพัง...
2014-06-18 16:31
Citizen Journalist
(Citizen Reporters)
10 ปีที่ผ่านมาเราคงเคยเห็นภาพของ “เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้” ในการทำหน้าที่หลายบทบาท อาทิ งานภาคประชาสังคม งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ แต่มาวันนี้ พวกเธอ...
2014-06-09 17:17

Pages