Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
  แถลงการณ์เรื่อง รายการ ก(ล)างเมือง ตอน "ห้องเรียนเพศวิถี" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มด้วยใจ   จากการเผยแพร่รายการ ก(ล)างเมือง ตอน "ห้องเรียนเพศวิถี" ออกอากาศที่ช่อง ไทยพีบีเอสเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาได้มีข้อถกเถียงถึงประเด็นการเล่นฟุตบอลของกลุ่มผู้หญิงทั้งที่เป็นมุสลิม...
2017-02-11 13:04
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
การทำงานในการปกป้องคุ้มครองเด็กได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นเมื่อทางกลุ่มด้วยใจได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยผ่านโครงการ Children voices for peace ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรในพื้นที่และส่วนกลางในการทำงานเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ ต่อมา...
2016-12-01 16:18
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
  แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project เผยแพร่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  เราทนไม่ได้ : สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ จากเหตุการณ์การกราดยิง ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ใน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาสเบื้องต้นเป็นเหตุให้นายประพันธ์ ลายประดิษฐพร...
2016-11-11 07:03
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
ระเบิดโต้รุ่ง ผ่านมา 8 วัน แล้ว นอกจากความระทมทุกข์ของผู้ที่ต้องสูญเสียสภาพร่างกายที่ปกติ เยาวชนต้องตัดขาและสูญเสียโอกาสทางการศึกษา เด็กน้อยที่ต้องอยู่กับผู้ดูแลเพราะแม่ต้องรักษาตนเองอยู่ ที่โรงพยาบาลเรายังไม่เห็นแนวทางการเฝ้าระวังและการปกป้องตนเองเลย...
2016-11-03 17:40
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
ในการบรรยายของคุณหมอรอย และ นักจิตวิทยาคลีนิค คุณ ตอยบี  ได้แนะนำว่าในกรณีที่เด็กได้รับผลกระทบทางอ้อมคือเด็กในครอบครัวเหยื่อ ครอบครัวผู้ต้องขัง ครอบครัวผู้ที่ถูกวิสามัญฆาตกรรม เด็กอยู่ในเหตุการณ์ การปิดบังข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจะทำให้เด็กตีความความสามารถทางสติปัญญาของเขาเอง...
2016-10-30 17:59
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project  เผยแพร่วันที่ 25 คุลาคม 2559 เรื่อง การระเบิดในที่สาธารณะและสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ เรียน ผู้ก่อเหตุความรุนแรง ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และ ประชาชน เมื่อเวลา 8:00 นาฬิกาเศษ ของวันที่ 6 กันยายน 2559...
2016-10-25 09:29
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
 แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project เผยแพร่วันที่  6 กันยายน  2559 เรื่อง      การระเบิดในที่สาธารณะและสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ เรียน       ผู้ก่อเหตุความรุนแรง ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และ ประชาชน            ...
2016-09-08 06:06
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
color:#1D2129">แถลงการณ์ของนายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ต่อเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสเมื่อเช้านี้ color:#1D2129">  color:#1D2129">องค์การยูนิเซฟมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย...
2016-09-07 10:11
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
  แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project เผยแพร่วันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง การระเบิดในที่สาธารณะและสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้     เรียน ผู้ก่อเหตุความรุนแรง ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และ ประชาชน เด็กชายน้อยจะไม่ได้ใช้คำนี้อีกแล้ว คำว่า กะ (...
2016-09-06 23:24
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
    แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project เผยแพร่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เรื่อง การระเบิดในที่สาธารณะและสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ เรียน ผู้ก่อเหตุความรุนแรง ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และ ประชาชนจากเหตุการณ์ระเบิด 2 ครั้งเมื่อเวลา 22.40 น....
2016-08-26 21:17

Pages