Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
กลุ่มด้วยใจ บันทึกและเรียบเรียง ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในความพยายามสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชองประชาชนด้วยความตั้งใจ  ตั้งแต่ปลายปี 2558 สถานการณ์มีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง       แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2559...
2016-03-07 11:47
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
  แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project กรณีเหตุการณ์ระเบิดในวันที่ 18 กุมภาพนธ์ 2559 ขอให้ทุกฝ่ายให้การปกป้องและคุ้มครองเด็กและผู้บริสุทธิ์ ใน จังหวัดชายแดนใต้ เผยแพร่วันที่ 18 กุมภาพนธ์ 2559...
2016-02-19 10:16
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
  บันทึกโดย อัญชนา หีมมิหน๊ะ กลุ่มด้วยใจ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เหตุปะทะและผู้เสียชีวิตจำนวน 4 คน คือ นายสุไฮมี เซ็น นายซัดดัม วานุ นายคอลิด สาแม็ง (นักศึกษา) และนายมะดารี แมเราะ (นักศึกษา) บ้านโต๊ะชูด ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ใกล้จะครบรอบ 1 ปี แล้ว...
2016-02-04 15:25
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
  ความรุนแรงเกิดขึ้นจากการกระทำของทั้งสองฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อปาตานี กว่า 6000 คนเสียชีวิตและกว่า 10000 คนได้รับบาดเจ็บ ในช่วงระหว่างปี 2547 จนถึง 2557  ผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายมีทั้งไทยพุทธซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในพื้นที่ และ มุสลิมในพื้นที่ที่สนับสนุนรัฐบาล...
2016-01-11 11:25
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
กลุ่มด้วยใจ  ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และ ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Child Soldiers International)  หรือพันธมิตรเพื่อยุติการใช้ทหารเด็ก (Coalition to Stop the use of Child Soldiers)  ร่วมจัดวงพูดคุยในหัวข้อ “ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ” เมื่อวันที 22 พฤศจิกายน 2558  ...
2015-11-30 11:33
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
เมื่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่ทุ่งยางแดง จ. ปัตตานีหลังจากความรุนแรงผ่านไป 3  เดือน โดย กลุ่มด้วยใจ 26 มิถุนายน 2558 เราได้ผ่านความทุกข์ยากจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่บ้านโต๊ะชูด ที่ตำบล พิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี มา 3 เดือนแล้ว ...
2015-06-26 12:14
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มด้วยใจได้ไปเยี่ยมนาย ดอเลาะ (นามสมมติ) ชาวจังหวัดปัตตานี ที่ได้ร้องเรียนเรื่องไม่สามารถทำ Passport ได้เพราะมีหมายจับในปี 2545 เขาถูกจับกุมตั้งแต่ปี 2545  ถูกดำเนินคดี 3 คดี  มีทั้งคดีระเบิดไว้ในครอบครอง และคดีวางเพลิง ซึ่งเป็นคดีความมั่นคง...
2015-06-23 13:03
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
อัญชนา หีมมิหน๊ะ องค์กร NGO เป็นองค์กรที่มีความหลากหลายสูง หนึ่งในเป้าหมายร่วมกัน คือ จะไม่เน้นเป้าหมายระยะสั้น และพวกเขามักจะอุทิศตัวต่อการแก้ไขปัญหาระยะยาวเชิงโครงสร้าง เช่น โครงสร้างการถือครองที่ดิน  การจัดการทรัพยากร  การป้องกันโรคมาลาเรีย  เป็นต้น หรือเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในหลายๆ...
2015-06-18 01:47
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
      กำหนดการประชุม โครงการ “การสร้างความเข้มแข็งให้กับเหยื่อระเบิดเพื่อผลักดันให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือน” วันที่ 6 มิถุนายน  2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพิมมาดา1-2  โรงแรมปาร์ควิว  จังหวัดปัตตานี   ============================================================= 08:00-09:00...
2015-06-03 22:52
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
เหตุการณ์ความรุนแรงที่บ้านโต๊ะชูด อ.ทุ่งยางแดง จ. ปัตตานีหลังจากความรุนแรงผ่านไป 2  เดือน โดย      กลุ่มด้วยใจ จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นที่ บ้านโต๊ะชูด ตำบล พิเทน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2558 และปรากฏว่ามีประชาชนจำนวน 4...
2015-05-26 07:55

Pages