Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
[updated: 6 February 2013]   แถลงการณ์ เครือข่าย Children voice for peace วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การเสียชีวิตของเด็กในจังหวัดชายแดนใต้   จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ที่มีเหตุกราดยิงรถกระบะจนเด็กหญิงอัสมีน ดอเลาะ อายุ 4 ขวบ เสียชีวิต ต่อมาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557...
2014-02-05 09:01
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
หลังจากที่ได้ยินอ่านและบทความของตูแวดานียา ตูแวแมแง นักเคลื่อนไหวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเว็บไซต์ใน Deepsouthwatch นี้แล้วทางกลุ่มด้วยใจจึงสนใจในประเด็นที่เกิดขึ้นและได้ไปเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านตันหยงเปาว์เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557...
2014-01-28 08:13
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
อัญชนา หีมมิหน๊ะ กว่า 3 ปีแล้วที่กลุ่มด้วยใจ ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในจังหวัดต่าง ๆ และกิจกรรมสานเสวนากับผู้ต้องหาคดีความมั่นคงก็เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน...
2014-01-05 17:24
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
อัญชนา หีมมิหน๊ะ กลุ่มด้วยใจ   การเยียวยานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการฟื้นฟูสภาพจิตใจของครอบครัวเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะสงคราม ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือเยียวยาทางด้านจิตใจแล้ว การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจหรือการชดเชยค่าเสียหายก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเยียวยาสภาพจิตใจ...
2013-11-26 15:21
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
อัญชนา หีมมิหน๊ะ กลุ่มด้วยใจ   ข้าพเจ้าได้รับทราบเรื่องราวของครอบครัว “มูฮำหมัดมาโซ มามะ” หรือ “มาโซ” ชาวบ้านจาก ดามาบูเวาะห์ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จากน้องสาวและแม่ยายของมาโซ ซึ่งครอบครัวของเขาถูกยิงเสียชีวิตสามคนภายในเวลาหนึ่งปี โดยทั้งสามไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา    (...
2013-11-06 03:03
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
อัญชนา หีมมิหน๊ะ กลุ่มด้วยใจ              ข้าพเจ้าได้ยินข่าวที่น่ายินดีเมื่อนายอับดุลเลาะ สาแม ชาวบ้านตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมพี่น้องของเขาได้รับการประกันตัว และในที่สุดก็ได้รับการยกฟ้องเมื่อปี 2553 แต่หลังจากนั้น 1 ปี...
2013-10-13 09:36
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
   รายงานสิทธิเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้ฉบับนี้จัดทำโดยคณะทำงานของโครงการ Children voice for peace เพื่อเผยแพร่และนำเสนอข้อมูล รายละเอียดของผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดกับเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาครึ่งปีแรกของ 2556...
2013-09-15 11:21
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
    วันที่ 10 สิงหาคม 2556   เรียน ทุกท่าน วันอีด อีดิลฟิตรีผ่านไปแล้ว แต่พวกเขายังไม่ได้สัมผัส ได้สลามเพื่อขอมาอัฟ กันเลย วันสำคัญทางศาสนาอิสลามที่สำคัญวันหนึ่งคือวันอีด อีดิล ฟิตรี ซึ่งนอกเหนือจากการไปปฏิบัติ ศาสนกิจ ที่มัสยิดแล้ว...
2013-08-11 11:56
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
ปัทมา หีมมิหน๊ะ   จากกรณีไต่สวนการตายของประชาชนที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐหลายๆ กรณีไม่ว่าจะเป็น ตากใบ กรือเซะ สะบ้าย้อย ปุโละปุโย หรือการวิสามัญ ที่ประชาชนต้องการความเป็นธรรม คือการกระทำนั้นไม่ได้สงสัยในแง่ว่าเป็นการกระทำของใคร แต่การกระทำนั้นเป็นการกระทำที่อยู่ในหลักกฎหมายหรือไม่...
2013-08-02 00:17
Hearty Support Group
(กลุ่มด้วยใจ (Hearty Support Group))
  mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">สลามทุกคน "Times New Roman""> ในวันอีดอีดิลฟิดตริและอีดอีดิลอัฎฮา มีสุนนะฮ์หลายอย่างที่พี่น้องมุสลิมต้องปฏิบัติ ที่ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงก็คือ มีสุนนะฮฺให้เลือกเสื้อผ้าที่ดีที่สุด,สวยที่สุดของเราเพื่อสวมใส่ไปร่วมนมาซวันอีดิลอัฎฮา และอีดิลฟิฏริ...
2013-07-20 07:15

Pages