Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
เมื่อไม่นานมานี้ เกิดเหตุคาใจคนในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ กรณีศาลจังหวัดนราธิวาส อ่านคำพิพากษาเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ม.ค.58 ยกฟ้องอดีตทหารพราน 2 นายในคดียิงเด็ก 3 ศพ ตระกูลมะมันที่บ้านบลูกาแปเราะ อ.บาเจาะจ.นราธิวาส...
2015-02-03 07:27
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าวันที่ 4 มกราคม 2547 คือจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ความขัดแย้งระลอกใหม่ที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย หลังจากที่ความเข้าใจของสังคมไทยและแม้กระทั่งฝ่ายความมั่นคงเองก็เข้าใจอย่างมีข้อสรุปว่าไฟใต้ได้ดับสนิทลงไปแล้ว...
2015-01-16 22:31
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง หลังจากที่การพยายามอย่างเป็นทางการให้ฝ่ายขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานีทุกกลุ่มและภาคประชาสังคมทุกกลุ่มได้มีการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยตามกรอบนิยามการพูดคุยโดยรัฐบาลคสช.ได้กำกับการพูดคุยด้วยคำว่า "สันติสุข" แทนที่คำว่า "สันติภาพ"...
2014-12-28 13:48
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง หากจับความรู้สึกของสังคมสาธารณะทั่วไปโดยเฉพาะสังคมในแวดวงนักวิชาการและนักประชาสังคมด้านการรณรงค์เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ของประเทศไทย ต่อปรากฏการณ์การพยายามให้มีการพูดคุยเพื่อสงบศึกอีกครั้งของทางรัฐไทยโดยการนำของพณฯพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปัจจุบัน เมื่อวันที่1ธันวาคม...
2014-12-02 21:05
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง   หลังจากที่นักกิจกรรมนักศึกษาปาตานีซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้รวมตัวกันเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผู้สูญเสียกรณีชาวบ้านเห็นและเชื่อว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ในรูปแบบการชุมนุมประท้วงที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปาตานี ภายใต้ชื่อ "...
2014-09-12 18:26
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง   ในที่สุดวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองที่กรุงเทพก็เดินทางมาถึงสถานีที่ชื่อว่า"รัฐประหาร" ตามความคาดหมายของประชาชนธรรมดาทั่วไป ที่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งหาทางออกในวิถีประชาธิปไตยแบบปกติไม่ได้...
2014-05-28 02:14
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
Tuandanial Tuanismail Salah satu faktor besar yang menggagalkan kemerdekaan di ACEH adalah kesatuan di dalam kepemimpinan,untuk membimbin kesedaran mau merdeka dari rakyat jumlah sejuta lebih,pada tahun 1999 dalam aksi tuntutan referendum di banda ACEH,tidak siap oleh GAM(Gerakan Aceh Merdeka)dan...
2014-04-17 10:29
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง ตามมาตรฐานสากลของการต่อสู้เพื่อเอกราชฉบับประชาชนก็หลีกไม่พ้นที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในทุกรูปแบบ แต่ไม่ขัดกับหลักการสันติวิธี ประชาธิปไตยและความยุติธรรม เพื่อแสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนที่อยู่ภายใต้การถูกล่าอาณานิคมนั้นไม่ได้ต้องการอื่นใด นอกจากเอกราชเท่านั้น...
2014-04-04 18:13
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง คงมีหลายๆคนที่อยากจะรู้เหมือนกับผู้เขียนว่าในความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคนเรือนประมาณ 3 ล้านคนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทยและทางตอนเหนือสุดของประเทศมาเลเซีย ซึ่งพูดภาษามลายูปาตานี และเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นับถือศาสนาอิสลามและมีเพียง 3 เชื้อชาติเท่านั้น คือ มลายู สยาม และจีน...
2014-02-21 02:13
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง ไม่นึกว่าห่างจากเหตุการณ์ชาวบ้านตันหยงปาวห์ถูกคุกคามไม่ถึงหนึ่งเดือนการคุกคามแบบโหดเหี้ยมหวังสังหารชีวิตทุกคนในครอบครัวชาวปาตานีก็เกิดขึ้นอีกครั้ง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ20.00น. สถานที่เกิดเหตุเกิดที่บ้านบลูกาแปเราะ ต.บลูกาสาเมาะ อ.บาเจาะ...
2014-02-06 12:04

Pages