Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
Tuan Danial Tuan Isma-il สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (YDA)     “คุณไม่สามารถแยกสันติภาพออกจากอิสรภาพได้ เพราะไม่มีใครสักคนที่สามารถอยู่ในภาวะสันติภาพได้ โดยปราศจากอิสรภาพ” Malcom X’ 1965   ในที่สุดผลของการพูดคุยสันติภาพภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทยตามเนื้อหาข้อตกลงที่ ฮาซัน ตอยิบ...
2013-03-31 04:25
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา(YDA) เวลา 15.45 น. วันที่ 5 มีนาคม 2556   ถือได้ว่าการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐไทยโดยผ่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกับขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานีที่ชื่อว่า BRN เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กรุงกัวลาลุมโปร์ ที่ผ่านมา...
2013-03-07 10:44
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (YDA)         เริ่มเข้าเดือนแรกของปีที่ 10 ของสถานการณ์สงครามนอกระบบระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานีกับรัฐไทย ก็พอเห็นแสงแห่งความหวังของสันติภาพบ้างแบบคลุมเครือ โดยผ่านวาทกรรม “เบื่อความรุนแรง”...
2013-02-20 11:14
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (YDA)   มาถึงวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธการมีตัวตนของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานีแล้วว่าสัมพันธ์กันโดยตรงกับสถานการณ์ความขัดแย้งในอุดมการณ์ทางการเมืองกับความเป็นรัฐไทย ในฐานะของตัวแสดงหรือตัวแปรสำคัญที่สุดนอกเหนือจากรัฐไทยและประชาชนปาตานี...
2012-12-14 17:27
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (YDA)       เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ได้มีการจัดงานรำลึกถึงเหตุการณ์ตากใบโดย เครือข่ายองค์กรนิสิตนักศึกษา อันประกอบไปด้วย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.) สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (สนน.จชต.)...
2012-10-23 16:58
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา   สถานการณ์การสู้รบกันระหว่างขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชปาตานีกับรัฐไทยในรูปแบบของสงครามจรยุทธ์ตลอดห้วงเวลาเกือบ 9 ปีมานี้...
2012-08-08 16:00
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (YDA)   หลายๆ คนอาจจะรู้สึกว่าเมื่อพูดถึงอดีตหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั้น เป็นการพูดที่ไม่สร้างสรรค์บ้าง ไม่ก้าวหน้าบ้าง ตอกย้ำความคับแค้นใจบ้าง บางครั้งถึงขนาดกล่าวหาคนพูดว่าเป็นคนยึดติดกับอดีต “ไม่อยากอยู่กับปัจจุบัน...
2012-05-21 01:16
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง ตลอดระยะเวลา 8 ปีของสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างกองทัพไทยกับกองกำลังติดอาวุธอุดมการณ์ปลดปล่อยปาตานี เป็นที่ชัดเจนในตัวของมันเองแล้วว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างจุดยืนในอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างกันอย่างคู่ขนานของความเป็นปาตานีและความเป็นกรุงเทพฯ...
2012-04-05 07:22
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง จากที่ได้ร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานขององค์กรภาคประชาสังคม และเยาวชนนักศึกษาในอินโดนีเซีย ซึ่งมีฐานการทำงานอยู่ในจาการ์ตาและอาเจะห์ ในช่วงระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 55 โดยมีมูลนิธิสนับสนุนสันติภาพซาซากาวาของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุน...
2012-03-22 20:12
Nasib PATANI
(ตูแวดานียา ตูแวแมแง)
ตูแวดานียา ตูแวแมแง     ตั้งแต่เกิดการสู้รบในรูปแบบกองโจรหรือจรยุทธ์จนถึงปัจจุบัน ที่เริ่มด้วยการจุดพลุของกองกำลังติดอาวุธใต้ดินไม่ทราบฝ่ายและไม่ทราบวัตถุประสงค์ในการก่อเหตุในวันที่ 4 มกราคม 2547 ซึ่งได้เกิดเหตุคนร้ายหลายสิบคน (ข่าวบางกระแสเชื่อว่าจะมีเป็นร้อยคน) บุกเข้าโจมตีกองพันพัฒนาที่ 4...
2011-12-29 03:45

Pages