DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ ศึกเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ  ส.ส.ที่คาดว่าจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ เริ่มมีอุณหภูมิร้อนแรงขึ้นทุกขณะ ในส่วนของพื้นที่ด้ามขวานทองซึ่งเป็นฐานที่มั่นของพรรคประชาธิปัตย์ มีแนวโน้มว่าการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้...
2007-09-16 15:40
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ธนก บังผลศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้             แทบทุกครั้งที่เสียงปืน เสียงระเบิด ดังขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นอกจากจะสร้างความหวาดกลัวแล้ว หากไม่ใครคนใดคนหนึ่งในบางครอบครัวต้องได้รับข่าวร้าย เสียงมัจจุราชนั้นก็อาจทำลายทรัพย์สินบ้านเรือนหรือโรงเรียน จนอาจเรียกได้ว่า 3...
2007-09-14 18:54
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ปกรณ์ พึ่งเนตร           ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่า "ยุทธการพิทักษ์แดนใต้" ที่กองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.) ใช้เป็นยุทธการเบิกร่องและเปิดปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น จับกุมผู้ต้องสงสัยก่อความไม่สงบนับพันคนในพื้นที่สีแดงรายอำเภอ เพื่อ "ถอนแกน"...
2007-09-11 17:44
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
              (ชายฝั่งทะเลตันหยงเปาว์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 6 ก.ย.2550)   ภาสกร จำลองราช   เกือบเที่ยงวันผมขับรถออกจากหมู่บ้านตันหยงเปาว์ด้วยความรู้สึกวังเวงใจ ตลอดระยะทางกว่า 10 กิโลเมตรจากหมู่บ้านสู่ถนนใหญ่ซึ่งเป็นป่าชายเลนสลับกับบ้านคน แม้ยังพอเห็นชาวบ้านทำกิจวัตรประจำวัน...
2007-09-09 16:06
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ การก่อเหตุบุกขึ้นไปบนสถานีอนามัยบ้านบราโอ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ยิงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เสียชีวิตสองคน และล่าสุดกรณียิงนายปิยะพงศ์ เพชรเงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เสียชีวิตระหว่างเดินทางจาก จ....
2007-09-09 09:58
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
สมัชชา นิลปัทม์ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้   ภายหลังจากการกดดันทางยุทธวิธีของฝ่ายกำลังผสม พลเรือน ตำรวจและทหาร (พตท.) อย่างหนักหน่วงในเขตพื้นที่สีแดงในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมา จากรายงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 (กอ.รมน.ภาค 4)...
2007-09-08 19:52
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
รอมฎอน ปันจอร์ กลางเดือนที่ผ่านมา นักศึกษาร่วมร้อยชีวิตจากหลากหลายสถาบันเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการนักศึกษาสู่ชุมชน..เยียวยาผู้สูญเสียเพื่อฟังเสียงชาวบ้านสะท้อนความอัดอั้นตันใจที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเปลวสงคราม และนับเป็นอีกบทบาทหนึ่งของ "นักศึกษา"...
2007-09-07 08:46
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ : รายงานกึ่งบันทึกขนาดยาวชิ้นนี้ ถูกเขียนขึ้นในระหว่างเข้าร่วมโครงการ "นักศึกษาสู่ชุมชน..เยียวยาผู้สูญเสีย" ซึ่งจัดโดยกลุ่มนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบอกเล่า ‘ความจริง' ในอีกแบบหนึ่ง ซึ่งอาจหาอ่านในสื่อสาธารณะทั่วไปไม่ง่ายนัก  ...
2007-09-07 03:02
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้ "ประสบการณ์กับความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้เป็นสิ่งที่ท้าทายความคิดและภูมิปัญญาของผู้คนในสังคมอย่างไม่เคยมีมาก่อน"...
2007-09-02 11:37
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดลสถานที่ : ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี              สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐมวันเวลา : 3 กันยายน 2550 (8.30 น. - 17.00 น.)   เวทีนำเสนอผลงานวิจัยใน  3...
2007-09-01 17:16

Pages