DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
วารสารโรตีมะตะบะ หนังสือพิมพ์กัมปง สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ชมรมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเชียสถานที่  : อาคารปรีดี พนมยงค์ ทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  วันเวลา  : 2 กันยายน 2550 ตั้งแต่ 13.00 - 21.00 น. Voice from South : เสียงที่คุณไม่ได้ยิน...
2007-09-01 16:34
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
แปลและเรียบเรียงโดย : ตติกานต์ เดชชพงศ   "การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดมารับโทษได้ เป็นการถ่างช่องว่างระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมมาลายู (Malay Muslim) ซึ่งอยู่ในชุมชนให้ขยายกว้างออกไป และทำให้การแก้ปัญหาเพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืนไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริง"            ...
2007-08-30 03:09
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ปกรณ์ พึ่งเนตร           ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปิดยุทธการพิทักษ์แดนใต้ที่มีกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.) เป็นองค์กรขับเคลื่อน ด้วยการเปิดยุทธการย่อย "ปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม" ผู้ต้องสงสัยก่อความไม่สงบไล่เรียงไปตามพื้นที่สีแดงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งเรียกขานชื่อยุทธการไปตามชื่ออำเภอ...
2007-08-29 12:10
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระสถานที่  : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพมหานครวันเวลา  : 30-31 สิงหาคม 2550   การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "วิกฤติการรับรู้และการธำรงชาติพันธุ์ในสุวรรณภูมิ"The International Seminar on Crisis of...
2007-08-26 21:41
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมสมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชนสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย  การประกาศใช้ "แผนยุทธการพิทักษ์แดนใต้" อันประกอบด้วยแผนยุทธการย่อย 14 แผน นับแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2550...
2007-08-26 21:18
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ปกรณ์ พึ่งเนตร "ยุทธการพิทักษ์แดนใต้" อันหมายถึงการใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อม ตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบ ซึ่งฝ่ายความมั่นคงเริ่มเปิดแผนอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น ได้รับการขานรับอย่างสูงจากหลายฝ่าย...
2007-08-25 02:35
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
รอมฎอน ปันจอร์    "บ้านคอลอบาแล" ถูกทางการเชื่อว่าเป็น "หมู่บ้านจัดตั้ง" ที่สำคัญของ "ฝ่ายตรงกันข้าม" มีแกนนำคนสำคัญซึ่งเคยเป็นถึงโต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิด คือ "ซาการียา หะยีสาเมาะ" ผู้มีค่าหัวสูงถึง 1 แสนบาท นอกจากนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังเจือไปด้วยกลิ่นไอแห่งความรุนแรงมาโดยตลอด...
2007-08-22 22:56
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมสมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชนสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยสถานที่ : วิทยาลัยอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   วันเวลา : 26 สิงหาคม 2550 โครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเรื่องการฝึกอาชีพ 4 เดือน : ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ชุมชน และหลักนิติธรรม...
2007-08-22 17:39
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระสถานที่  : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพมหานครวันเวลา  : 30-31 สิงหาคม 2550   การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "วิกฤติการรับรู้และการธำรงชาติพันธุ์ในสุวรรณภูมิ"The International Seminar on Crisis of...
2007-08-22 00:36
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ปกรณ์ พึ่งเนตร ศูนย์เฝ้าระวังเชิงความรู้สถานการณ์ภาคใต้           การบุกยิงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสียชีวิตถึง 2 ศพ ที่สถานีอนามัยประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อวันพุธที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา...
2007-08-14 11:28

Pages