DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
พูดกันมานานว่าปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งที่ซ้อนทับอยู่ในปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็คือปัญหายาเสพติด แต่ที่ผ่านมาแม้จะมีการจับกุมผู้ค้า ผู้เสพ หรือพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ตามแหล่งกบดานของแนวร่วมก่อความไม่สงบหลายต่อหลายครั้ง...
2007-07-18 14:31
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
หมายเหตุ : จุลสาร SOUTH SEE จัดทำโดยเยาวชนและนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ได้ตระหนักถึงปัญหาความไม่สงบที่กำลังเกิดขึ้น ในฐานะ ‘ประชาชนคนไทย' จึงร่วมกันสร้างสรรค์ "สื่อกลางทางเลือก"...
2007-07-12 00:47
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
กิ่งอ้อ เล่าฮง, ปกรณ์ พึ่งเนตร             กลุ่มการเมืองใหม่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังถูกจับตามองอย่างสูงในขณะนี้คือ "กลุ่มหมอแว" ภายใต้การนำของ น.พ.แวมาฮาดี แวดาโอะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตจำเลยคดีความมั่นคง ผู้ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับขบวนการก่อการร้ายเจไอ...
2007-07-10 09:27
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
กิ่งอ้อ เล่าฮง, ปกรณ์ พึ่งเนตร ปรากฏการณ์การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษามุสลิมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มัสยิดกลางปัตตานี เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น...
2007-07-09 10:43
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้             ถือว่าสะเทือนความรู้สึกพอสมควรสำหรับ "คนทำสื่อ" เมื่อผลวิจัยของ "เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้" ชี้เปรี้ยงว่า "สื่อไทย" โดยเฉพาะ "หนังสือพิมพ์" ติดกลุ่มองค์กรหรือสถาบันที่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ไว้วางใจมากที่สุด (...
2007-07-08 12:05
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้                สถานการณ์เผาโรงเรียนและทำร้ายครูจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง  ทำให้โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงหลายแห่ง ต้องตัดสินใจปิดสถานที่และย้ายครู-นักเรียนมาทำการสอนรวมกับโรงเรียนอื่น โดยหวังจะช่วยลดการสูญเสีย...
2007-07-04 19:32
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
เป็นภาพที่คงไม่มีให้เห็นบ่อยนัก เมื่อผู้นำศาสนาอิสลามคนสำคัญของโลกเดินทางเยือนประเทศไทยพร้อมๆ กันถึง 2 คนเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หนึ่งก็คือ ดร.มูฮัมหมัด ซาอิด ฏอนฏอวี ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์ กับอีกหนึ่งคือ ศ.ดร.อับดุลเลาะห์ บิน อับดุลเราะฮมาน อัลตุรกี...
2007-07-03 01:35
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ตติกานต์ เดชชพงศ คอลัมนิสต์ "มาเลเซียกินี" ให้สัมภาษณ์สื่อสิงคโปร์ ชี้ก้าวแรกต้องแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ ขณะที่โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ต้องเริ่มต้นจากมาตรการระดับเล็กๆ อาทิ...
2007-07-02 06:01
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ ศูนย์เฝ้าระวังเชิงองค์ความรู้สถานการณ์ภาคใต้   ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แปรผันไปอย่างรวดเร็วนั้น...
2007-06-29 23:39
DeepSouthWatch
(Deep South Watch)
เบญจมาศ บุญฤทธิ์   "ไต่สวนการตายกรณีตากใบ" คืออะไร ? หลายคนไม่รู้ว่า ยังมีคดีตากใบอีกหนึ่งคดีที่ยังมิได้สิ้นสุดลง และคดีนี้มีความสำคัญมาก ทั้งในแง่ "ความยุติธรรม" และการชำระ "ความจริง" ที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์             เมื่อเอ่ยถึง "คดีตากใบ" คนทั่วไปจะนึกถึงสองสิ่งที่รัฐบาล พล.อ....
2007-06-27 05:00

Pages