ศูนย์ทนายความมุสลิม

FT MEDIA's picture

สมชาย นีละไพจิตรกับ “เมล็ดพันธุ์แห่งการต่อสู้” เพื่อความเป็นธรรม

“…

ค่ำคืนเอ๋ย

จงก้าวไปให้ช้าลง

จนกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งการต่อสู้

ได้หยั่งรากและแตกหน่อ

ก่อนที่รุ่งอรุณอันน่าสะพรึงกลัว

จะมาเยี่ยมเยือน

ขอให้เราได้กล่าวสดุดี

แก่ผู้ตายที่ไร้หลุมฝังศพ

และปราศจากมรณบัตร

ขอให้เราได้จารึกชื่อของเขา

บนสุสานไร้กาลเวลา

ของเหล่าวีรชน

ผู้อุทิศตนแด่มวลชน

……..”

 

Thai
FT MEDIA's picture

ปลิดชีพอดีตโต๊ะอิหม่ามบ้านปูลาฆาซิง สัญญาณของการไม่ปรองดอง

             บนถนนสายหลักของยะรัง

Thai
Subscribe to RSS - ศูนย์ทนายความมุสลิม