Skip to main content
 
เอกสาร General Consensus on Peace Dialogue Process
 
 
 

คลิกดูเอกสารดังกล่าวที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ peacemaker.un.org ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพทั่วโลกของสหประชาชาติ

 
 
คำแปลภาษาไทย (ฉบับอย่างไม่เป็นทางการ)
 
เวอร์ชั่นที่ 1
ที่มา: เฟสบุ๊คของ เกษียร เตชะพีระ, คลิกที่นี่
 
ฉันทมติทั่วไปว่าด้วยกระบวนการสานเสวนาสันติภาพ
 
รัฐบาลแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ต่อแต่นี้จะเรียกว่าฝ่าย A) เป็นหัวหน้าคณะสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมอันเอื้ออำนวยแก่การเสริมสร้างสันติภาพในเหล่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
 
เรายินดีที่จะร่วมสานเสวนาสันติภาพกับผู้คนที่มีความคิดเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ (ต่อแต่นี้จะเรียกว่าฝ่าย B) ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญไทย ขณะที่มาเลเซียจะคอยอำนวยความสะดวก จะมีการจัดหามาตรการรักษาความปลอดภัยแก่บรรดาสมาชิกคณะทำงานร่วมตลอดกระบวนการนี้
 
ทำและลงนามในกัวลาลัมเปอร์
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013
 
สำหรับฝ่าย A สำหรับฝ่าย B
(พลโทภราดร พัฒนถาบุตร) (อุสตาช ฮัสซัน ตอยิบ)
 
สักขีพยาน
(ดาโต๊ะโมฮัมเหม็ด ทายุดดิน บิน อับดุล วาฮับ)
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งมาเลเซีย
 
 
 
เวอร์ชั่นที่ 2
ที่มา: สำนักข่าวทีนิวส์, “โชว์ชัดๆ!!!!เอกสารลับ "รบ.ปู"ลงนามโจรใต้แล้ว-แกะกันเป็นตัวๆ”, คลิกที่นี่
 
"รัฐบาลไทยกำหนดให้เลขาธิการทั่วไปแห่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ (ณ ที่นี้หมายถึง พรรค A) เป็นหัวหน้าคณะในการสนับสนุนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเรายินดีที่จะร่วมสร้างสันติภาพกับประชาชนผู้มีความคิดเห็นและอุดมการณ์ที่แตกต่างระหว่างรัฐ (ณ ที่นี้หมายถึง พรรค B) เพื่อเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนในการแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ภายใต้กรอบและรัฐธรรมนูญของไทย ในขณะที่มาเลเซียยินดีที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ ซึ่งทั้งนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆจะถูกมอบให้กับผู้ร่วมผลักดันกระบวนการสันติภาพ จนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสิ้น ลงนาม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 28 ก.พ. 2013 โดยในท้ายแถลงการณ์หมายเหตุไว้ว่า A คือ ไทย ส่วน B คือ BRN