Skip to main content

Bicara Patani ในหัวข้อ “28 ก.พ. : สัญญาณบวกหรือลบต่อกระบวนการสันติภาพปาตานี” หรือ “28 Feb : Petanda Baik atau Buruk Proses Damai Patani” วันที่ 23 มี.ค. 56 มอ.ปัตตานี

เชิญร่วมติดตาม รับฟังและแลกเปลี่ยนร่วมกันในงาน เวทีเสวนาปาตานี หรือ Bicara Patani ในหัวข้อ “28 ก.พ. : สัญญาณบวกหรือลบต่อกระบวนการสันติภาพปาตานี” หรือ “28 Feb : Petanda Baik atau Buruk Proses Damai Patani” ในวันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี (สนอ.) มอ.ปัตตานี 
 
กล่าวปาฐกถาโดย
อนุกูล อาแวปูเตะ
ประธาน ศูนย์ทนายความมุสลิม ประจำจังหวัดปัตตานี
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม [MAC]
 
ร่วมเสวนาโดย
ยูวันด้า จามาล 
เลขาธิการใหญ่ Aceh Baru [New Aceh] 
 
ชินตาโร ฮารา
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี
 
ชลิดา ทาเจริญศักดิ์
ผู้อำนวยการ มูลนิธิศักยภาพชุมชน
 
ตูแวดานียา ตูแวแมแง
รองผู้อำนวยการ สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (YDA)
 
อาเต๊ฟ โซะโก
หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (YDA)
 
ดำเนินรายการโดย
รอมซี ดอฆอ
รองประธาน ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา [PUKIS]
 
ร่วมสร้างสรรค์งานโดย สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ [PERMAS] ร่วมกับ สำนักสื่อ Wartani, สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน จังหวัดปัตตานี, เครือข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ [INSouth], ศูนย์ทนายความมุสลิม [MAC], เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความมุสลิมศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ [SPAN], สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ [Deep Peace], มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนใต้ [PERKASA] เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม (HAP) และห้างหุ้นส่วนจำกัดยะลาเคเบิ้ลเน็ตเวิร์ค [YCN]
 
หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมในงานได้
สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่
และสามารถรับฟังในวิทยุออนไลน์ได้ที่ : http://rdselatan.com 
  • จังหวัดปัตตานี : FM 91.50 Mhz
  • จังหวัดยะลา : FM 96.25 Mhz
  •  จังหวัดนราธิวาส : FM 101.75 Mhz