Skip to main content
color:#333333">หมายเหตุ: บทแปลฉบับชั่วคราวของวีดีโอแถลงการจากองค์กร บี.อาร์.เอ็น. แชร์ได้ตามสบายครับ แต่ขอระบุว่าเป็นฉบับชั่วคราว ขอขอบคุณ คุณ  color:#333333">Khairuddin K. Abdulwahab ที่ให้คำอธิบายเกี่ยวกับคำพูดอุสตาซฮัสซันที่เป็นภาษาอาหรับ อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดทุกข้อหรือจุดอ่อนของบทแปลนี้เป็นความรับผิดชอบของผมคนเดียวครับ ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะหรือฉบับแปลที่ดีกว่า กรุณาบอกมาให้ผมทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
color:#333333">ฮาร่า ชินทาโร
 
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
 
 
color:#333333">


 
Pengisytiharan dari Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani  color:#333333">
คำแถลงการณ์จากแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี 

Ustaz Hassan Taib 
Wakil B.R.N.
 

อุสตาซ ฮัสซัน ตอยิบ 
ตัวแทน บี.อาร์.เอ็น. 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  color:#333333">
อัสลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุ้ลลอฮฺอิวาบารอกาตุฮฺ (ขอให้สันติสุข ความเมตากรุณาของพระองจงมีแด่ท่าน) 

BRN adalah satu barisan revolusi nasional rakyat Melayu Patani. 
องค์กร บี.อาร์.เอ็น. คือแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติของชาวมลายูปาตานี 

Tujuan BRN dibentukkan sebagai barisan nasional Melayu Patani ini adalah untuk nak menyatukan bangsa Melayu Patani di bawah satu barisan dalam semua lapisan masyarakat sebagai pejuang rakyat Patani. Sesudah itu kita akan menyatukan bangsa Melayu menjadi satu kekuatan wadah umat. 
องค์กร บี.อาร์.เอ็น. ก่อตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อป็นแนวร่วมแห่งชาติมลายูปาตานี้ เพื่อให้ชาวมลายูปาตานีจากทุกชนชั้นในสังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้หนึ่งแนว เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนปาตานี เพื่อที่จะชาวมลายูปาตานีเป็นอุมมะห์ (ประชาชาติ) ที่มีความสามัคคีและมีความแข็งแกร่ง 

Sesudah itu baru kita akan dapat kebebasan. Dan sesudah itu kita akan dapat menjalankan pemerintahan kita seadil-adilnya. color:#333333">
หลังจากนั้นเราจะได้อิสรภาพ (หรือเสรีภาพ) และสามารถมีการปกครองของพวกเราที่มีความยุติธรรมสูงที่สุด 

Oleh kerana itu saya harap, saya minta kepada semua rakyat Patani semua keturuan, baik daripada Siamkah, Melayukah, Cinakah, yang ada di bumi Patani, tak usah ragu-ragu, tak usah bimbang, khuatir tentang keadilan ini. 
ด้วยเหตุนี้ สำหรับประชาชนปาตานีทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายสยาม (ไทย) เชื้อสายมลายู หรือเชื้อสายจีนก็ตาม ประชาชนทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินปาตานี กระผมขอเรียกร้องว่า ทุกท่านไม่จำเป็นต้องตั้งข้อสงสัยหรือเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมนี้ 

Itulah sahaja, saya kira. Gambaran ringkas daripada BRN tentang perjuangan dia akan menuju kepada keadilan, kemakmuran sehingga terbentuk sebuah negara 
กระผมคิดว่า แค่นี้ันนะครับ คำอธิบายอย่างสั้้ินๆ จาก บี.อาร์.เอ็น. เกี่ยวกับการต่อสู้ (ขององค์กร) เพื่อมุ่งไปสู่ความยุติธรรมและความเจริญจนถึงก่อตั้งรัฐหนึ่ง 

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ
ดินแดนที่ดีและพระเจ้าผู้เป็นให้การอภัย 
(a good land and forgiving God) 

Abdulkarim Khalib 
นาย อับดุลการิม คาลิบ 
Staff deligasi BRN 28 March 2013  color:#333333">
หนึ่งในตัวแทนจากองค์กร บี.อาร์.เอ็น. ในวันที่ 28 มีนาคม 

Kalau kita hendak bicara tentang kerusuhan di Patani, mestilah kita berpedoman kepada sejarah. 

ถ้าจะพูดถึงสถานการความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปาตานี เราจำเป็นต้องอ้างอิงประวัติศาสตร์ 

Setelah Siam menjajah Patani pada 1785 Masihi, maka di situlah lahirnya sistem penindasan dan penzaliman.  color:#333333">
เมื่อปาตานีตกเป็นอานานิคมของสยามเมื่อ ค.ศ. 1785 ระบบการ (ปกครองที่) กดขี่ชาวมลายูอย่างโหดร้ายก็เกิดขึ้น

Dan di saat itulah tumbuhnya gerakan-gerakan pembebasan bangsa Patani dalam usaha membebaskan bangsa Patani yang tertindas dan menderita dari penjajahan Siam, untuk menuju ke perdamaian yang hakiki.  color:#333333">
ตั้งแต่บัดนั้น ขบวนการปลดปล่อยชาว (bangsa) ปาตานีก็เกิดขึ้น เพื่อปลดปล่อยชาวมลายูปาตานีที่ถูกกดขี่และใช้ชีวิตอย่างทรมานจากการปกครองแบบอานานิคมของสลาม (ขบวนการเหล่านี้เกิดขึ้น) เพื่อมุ่งไปสู่สันติภาพที่แท้จริง 

Bagaimanakah sikap BRN seterusnya selepas perundingan 28 Feb. 2013? 
องค์กร บี.อาร์.เอ็น. มีท่าที่อย่างไรหลังจากการเจรจาในวันที่ 28 ก.พ. ค.ศ. 2013 ที่ผ่านมา 

Tindakan akan berterusan sehingga terhapusnya sistem penjajahan dan penindasan di atas bangsa Patani. 

เราจะดำเนินการต่อสู่จนถึงกำจัดการปกครองแบบอานานิคมและการกดขี่ของชาวมลายูปาตานี 

Bagaimanakah sikap BRN seterusnya terhadap Bicara Damai yang akan datang? 
องค์กร บี.อาร์.เอ็น. มีท่าที่อย่างไรต่อการพูดคุยสันติภาพที่จะมาถึงนี้ 

Pembicaraan akan berterusan dengan catatan. 
color:#333333"> การพูดคุยจะดำเนินต่อไปโดยมีเงื่อนไข (ต่อไป) 

1. Penjajahan Siam mesti menerima Malaysia sebagai mediator, bukan fasilitator. 
๑. นักล่าอานานิคมสยามต้องยอมรับให้ประเทศมาเลเซียเป็นคนกลางผู้ไกล่เกลี่ย (mediator) ไม่ใช่แค่ผู้ให้ความสะดวก (facilitator) 

2. Pembicaraan berlaku di antara bangsa Patani yang dipimpin oleh BRN dengan penjajahan Siam. 
๒. การพูดคุยเกิดขึ้นระหว่างชาว (bangsa) ปาตานี ที่นำโดย บี.อาร์.เอ็น. กับนักล่าอานานิคมสยาม 

3. Dalam pembicaraan, mesti ada saksi dari negara ASEAN, OIC dan NGO. 
๓. ในการพูดคุย จำเป็นต้องมีพยานจากประเทศอาเซียน องค์กร OIC และองค์กร NGO 

4. Penjajah Siam mesti membebaskan semua tahanan dan menghapuskan semua waran tangkap tanpa syarat. 
๔. นักล่าอานานิคมสยามต้องปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัวทุกคนและยกเลิกหมายจับทั้งหมด (ที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคง) โดยไม่มีเงื่อนไข 

5. Penjajah Siam mesti mengakui bahawa BRN adalah gerakan pembebasan bangsa Patani, bukan pemisah. 
๕. นักล่าอานานิคมสยามต้องยอมรับว่า องค์กร บี.อาร์.เอ็น. เป็นขบวนการปลดปล่อยชาว (bangsa) ปาตานี ไม่ใช่กลุ่มแบ่งแยกดินแดน