Blogs

DeepSouthWatch's picture

อัลกอริทึมของความแปรปรวนในความรุนแรง 15 ปีชายแดนใต้/ปาตานี

พิจารณาจากฐานข้อมูลเหตุการณ์ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่ให้ดูว่าตลอดกว่า 15 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในสุดชายแดนภาคใต้แห่งนี้มีหน้าตาและแบบแผนอย่างไร? พร้อมเตือนว่าความแปรปรวนของเหตุการณ์นั่นบอกอะไรกับเราบ้าง?
Thai
DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.

ดาวน์โหลด

Thai
DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2562

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2562

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น.

ดาวน์โหลด

Thai
DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2562

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมีนาคม 2562

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลด

Thai
DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 น.

ดาวน์โหลด

Thai

Pages

Subscribe to RSS - blogs