ฉันตั้งคำถาม คุณคือคำตอบ
(Mubarad Salaeh)
มลายูที่รู้สึก?   โดย Mubarad Salaeh     เมื่อคืนวาน ผมได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยเสวนากับนักวิชาการและคณาจารย์หลายท่าน ทำให้ผมได้เห็นมุมมองของความคิดเห็นหลายๆอย่างที่อธิบายความเป็นมลายู   ซึ่งเมื่อได้ฟังและเข้าใจจนจบงาน ดูเหมือนคำว่ามลายูที่เราเป็นผู้ถือกำเนิดมาตั้งแต่เกิดนั้น...
2016-05-02 17:27

Pages