สนทนาภาษานิเทศศาสตร์
(สนทนาภาษานิเทศศาสตร์)
  NOTE: บันทึกชิ้นนี้เป็นการสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภูมิทัศน์งานวิจัยด้านการสื่อสารเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ” ที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี...
2014-11-12 01:50
สนทนาภาษานิเทศศาสตร์
(สนทนาภาษานิเทศศาสตร์)
กุสุมา กูใหญ่       สื่อสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการสื่อสารที่รวมเอาคุณสมบัติของการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน สื่อสังคมออนไลน์มีหลายแหล่งและหลากหลายผู้สร้างช่องทางการสื่อสาร เช่น บล็อก, ไมโครบล็อก, เครือข่ายสังคม (Facebook, LinkedIn, MySpace,...
2014-06-01 16:01
สนทนาภาษานิเทศศาสตร์
(สนทนาภาษานิเทศศาสตร์)
วลักษณ์กมล จ่างกมล   คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   การจะเริ่มต้นวิเคราะห์วิจารณ์ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของบทบาทสื่อในการรายงานข่าวเพื่อสันติภาพ...
2013-06-20 04:44
สนทนาภาษานิเทศศาสตร์
(สนทนาภาษานิเทศศาสตร์)
กุสุมา กูใหญ่ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ชีวิตจริงของเรามักดำเนินไปตามกรอบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบเรื่องเล่าแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะผ่านการพบปะสนทนากับผู้คน การมีปฏิสังสันท์ และการบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชน...
2013-04-16 15:46
สนทนาภาษานิเทศศาสตร์
(สนทนาภาษานิเทศศาสตร์)
NOTE: รายงานชิ้นนี้เป็นการเก็บประเด็นโดย วิทยุ มอ. ปัตตานี จากการบรรยายสาธารณะของ “ราจัท แกงกูลี่” ในหัวข้อ “ออโตโนมีและความขัดแย้งเชิงชาติพันธุ์ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: บทเรียนและแนวโน้ม” (กรุณาดูกำหนดการ ที่นี่) [คลิกดูต้นฉบับของรายงาน ที่นี่]     บ่ายวันพุธที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา...
2012-11-15 18:12
สนทนาภาษานิเทศศาสตร์
(สนทนาภาษานิเทศศาสตร์)
บัณฑิกา จารุมา นิลปัทม์     ในช่วงทำ Major research project ผู้เขียนมีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องการรับมือและจัดการความขัดแย้งในฐานะปฏิกิริยาที่นำไปสู่ผลลัพธ์ในทางทำลาย (destructive) มากกว่าผลลัพธ์ในทางสร้างสรรค์ (constructive) หนังสือเล่มนี้ ชื่อว่า Working through conflicts:...
2012-03-05 17:11
สนทนาภาษานิเทศศาสตร์
(สนทนาภาษานิเทศศาสตร์)
บัณฑิกา จารุมา นิลปัทม์ และ ปัทมา มูฮิตาปี ถอดความ นักศึกษาชั้นปีที่  4 ของคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ศึกษาวิชา 870-421 “สัมมนาการสื่อสารมวลชน” ได้จัดวงเสวนาในหัวข้อ “ณ รอยต่อสื่อเก่า–สื่อใหม่ รับมืออย่างไรในระยะเปลี่ยนผ่าน”...
2011-10-10 11:41