สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สภาประชาสังคมชายแดนใต้กับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมมะปราง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี   ภายในงานมีวงเสวนาวิชาการ เรื่อง “...
2018-04-04 17:43
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
     
2018-03-13 10:42
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
  Download    
2017-05-18 16:01
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง ท่าทีต่อเหตุระเบิดที่ห้างบิ๊กซีปัตตานีและความมุ่งมั่นสร้างสันติภาพ               เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เกิดเหตุระเบิดขึ้นสองครั้งในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาปัตตานี...
2017-05-10 15:41
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
  ประมวลภาพสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 "พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ" 18 มีนาคม 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ภาพโดย อิมรอน ซาเหาะ กรรมการฝ่ายวิชาการและการสื่อสาร สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ฮัสซัน โตะดง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) /...
2017-03-19 14:55
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
  สภาประชาสังคมชายแดนใต้กับสารคดีที่พยายามทำความเข้าใจกระบวนการสร้างสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนใต้   ชมคลิปคลิกที่ รูป * พื้นที่ความขัดแย้ง 41 แห่งจากจำนวน 104 แห่งทั่วโลก ยุติลงได้ด้วยข้อตกลงสันติภาพ คิดเป็นร้อยละ 39.4 ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ความขัดแย้ง 41 แห่ง มีการใช้ Road Map...
2016-11-15 21:02
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
  เอกสารประกอบการจัดทำแผนที่ (mapping) เครือข่ายองค์กรประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้ ครั้งที่ 2   รวบรวมโดย อิมรอน ซาเหาะ กรรมการฝ่ายวิชาการและการสื่อสาร สภาประชาสังคมชายแดนใต้   ดาวน์โหลดคลิกที่ รูป   ดาวน์โหลดคลิกที่ รูป      ดาวน์โหลดคลิกที่ รูป   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เผยบทบาทประชาสังคมอาเจะห์...
2016-11-07 21:00
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
  ยุทธศาสตร์และแผนงาน สภาประชาสังคมชายแดนใต้ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561     1. ภูมิหลัง สภาประชาสังคมชายแดนใต้  เกิดขึ้นตามมติของที่ประชุมนักพัฒนาอาวุโสและนักกิจกรรมเพื่อสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องการให้จัดตั้งองค์กรสภาประชาสังคมชายแดนใต้...
2016-11-04 12:02
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(สภาประชาสังคมชายแดนใต้)
    ระเบียบวาระการประชุม สภาประชาสังคมชายแดนใต้ครั้งที่ 3 / 2559วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม พ. ศ. 2559 เวลา 09.30 – 12.30 น.ณ ห้องมะปราง คณะมนุษย์ศาสตร์ มอ.ปัตตานี -----------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 1.1.1 การพบปะกับ กอ.รมน...
2016-10-19 11:00

Pages