สุไลมาน ดาราโอะ
(สุไลมาน ดาราโอะ)
  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่นี่.......ปะนาเระ จ.ปัตตานี พื้นที่..ที่มีความมั่นคงทางอาหารของ คนไทยและอาหารทะเลปลอดสารพิษ อัลฮัมดุลิลาล....ปลาทูสดๆๆ วันนี้คลื่นลมแรงนิดหนึ่ง ออกไปห่างจากฝั่ง ๑๒ ไมล์ทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย ของหน่วยภาครัฐ หรือการลดจำนวน...
2017-08-07 15:15
สุไลมาน ดาราโอะ
(สุไลมาน ดาราโอะ)
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่นี่.......ปะนาเระ จ.ปัตตานี พื้นที่..ที่มีความมั่นคงทางอาหารของ คนไทยและอาหารทะเลปลอดสารพิษ ออกไปห่างจากฝั่ง ๑๙ ไมล์ทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย ของหน่วยภาครัฐ หรือการลดจำนวน ของเครื่องมือที่ทำลายระบบนิเวศ ที่เป็นห่วงโซ่อาหารของทรัพยากร...
2017-07-06 07:23
สุไลมาน ดาราโอะ
(สุไลมาน ดาราโอะ)
  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่นี่.............ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี พื้นที่..ที่มีความมั่นคงทางอาหาร และอาหารทะเลปลอดสารพิษ อัลฮัมดุลิลาล.....ปลาทูสดๆ วันนี้ออกไป ๑๙ ไมล์ทะเล แต่...พรก. ประมง ๕๘ ห้ามประมงพื้นบ้านออกไป นอกเขตทะเลชายฝั่ง คือ ห้ามออกนอก ๓ ไมล์ทะเล ความจริงทะเลชายฝั่ง ๓ ไมล์...
2017-07-03 19:52
สุไลมาน ดาราโอะ
(สุไลมาน ดาราโอะ)
  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่นี่.........ปะนาเระ ฤดูท่องเที่ยวของพี่น้องมุสลิม ปีนี้จำนวนคนเพิ่มขึ้นกว่าทุกปี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและ พ่อค้า แม่ค้าหลายๆคน ท่านมาเที่ยวบ้านเรา เราดีใจ แต่...ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนรวมถึง แม่ค้า พ่อค้า และคนที่มาเที่ยว ต้องช่วยกันร่วมดูแลความสะอาดชายหาด ปัญหาเรื่อง......
2017-07-02 20:43
สุไลมาน ดาราโอะ
(สุไลมาน ดาราโอะ)
    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่นี่.............ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี พื้นที่..ที่มีความมั่นคงทางอาหาร และอาหารทะเลปลอดสารพิษ อัลฮัมดุลิลาล......ปลาสดๆๆ อวนติดตา หรืออวนลอยปลาทู เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จับ ตามฤดูกาลและเลือกจับสัตว์น้ำ ที่มีขนาดโตเต็มวัย และเป็น เครื่องมือทีาถูกกฎหมาย ปลาทูลัง...
2017-06-24 16:54
สุไลมาน ดาราโอะ
(สุไลมาน ดาราโอะ)
    ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่นี่.............ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี พื้นที่..ที่มีความมั่นคงทางอาหาร และอาหารทะเลปลอดสารพิษ อัลฮัมดุลิลาล......ปลาสดๆๆ อวนติดตา หรืออวนลอยปลาทู เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จับ ตามฤดูกาลและเลือกจับสัตว์น้ำ ที่มีขนาดโตเต็มวัย และเป็น เครื่องมือทีาถูกกฎหมาย ปลาทูลัง...
2017-06-24 16:54
สุไลมาน ดาราโอะ
(สุไลมาน ดาราโอะ)
    ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่นี่........ต.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เรือเล็ก จับ ปลาใหญ่ พื้นที่..ที่มีความมั่นคงทางอาหาร และปลอดสารพิษ อัลฮัมดุลิลาล........... ส่วนหนึ่งของทรัพยากรหน้าบ้าน ปลาหลากหลายชนิด มากมาย วันนี้ออกไป ๑๑ ไมล์ทะเล ผลประโยชน์จากปะการังเทียม และการบริหารจัดการทรัพยากร...
2017-06-05 17:01
สุไลมาน ดาราโอะ
(สุไลมาน ดาราโอะ)
    ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่นี่..........ปะนาเระ ใช้เวลาว่าง...ตอนเย็นๆๆ ฤดูของปลาหมึกศอก...ปะนาเระ เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากร หน้าบ้าน ผลประโยชน์จากปะการังเทียม ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรทางทะเลเพิ่มขี้น แหล่งปลาหนึกอยุ่ห่างจากฝั่ง ๙ ไมล์ ที่สำคัญเราล้อมด้วยปะการังเทียม...
2017-05-18 15:33
สุไลมาน ดาราโอะ
(สุไลมาน ดาราโอะ)
    ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่นี่..........ปะนาเระ อัลฮัมดุลิลาล...... ส่วนหนึ่งของทรัพยากรหน้าบ้าน ห่วงตากฝั่ง ๑ ไมล์ทะเล ผลประโยชน์จากปะการังเทียม และการบริหารจัดการทรัพยากร โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง การทำประมงด้วยเครื่องมือ ที่ผิดกฎหมาย และเครื่องมือที่ ทำลายระบบนิเวศ วงจรชีวิตที่เป็น...
2017-05-07 22:44
สุไลมาน ดาราโอะ
(สุไลมาน ดาราโอะ)
    ที่นี่..............ปะนาเระ เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชมรมประมงพื้นบ้าน ต.ปะนาเระ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม บริหารจัดการทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งหน้าบ้าน อย่างยั่งยืน ขอขอบคุณ....มูลนิธิฯ ที่มอบเรือให้แก่ชมรมประมง เพื่อทำงานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู  
2017-05-05 10:29

Pages