อาตี๋เล็ก เจริญจิต
(อาตี๋เล็ก เจริญจิต)
    ขอเริ่มต้นบทความนี้ด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ *หมายเหตุ : นี่เป็นบทความที่พูดถึงความรู้สึกและสิ่งที่คิด หลังจากได้รับชมภาพยนตร์เรื่อง "มหาลัยวัวชน Song from Phatthalung" เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของใครทั้งสิ้น...
2017-12-07 13:26