autonomy.watch
(Autonomy Watch)
    ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 5 มกราคม 2555   โดย ปริญญา ชูเลขา             สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นมันสมองภาครัฐมีหน้าที่ผลิตนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นภัยที่ยืดเยื้อต่อเนื่อง...
2012-01-06 21:02
autonomy.watch
(Autonomy Watch)
ปกรณ์ พึ่งเนตร โต๊ะข่าวภาคใต้ สถาบันข่าวอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย http://www.south.isranews.org/interviews/656-2010-12-27-08-30-01.html   ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้สัมภาษณ์ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ถึงทิศทางการเมืองไทย...
2011-01-04 16:33
autonomy.watch
(Autonomy Watch)
โดย ทีมข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ (เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 27 สิงหาคม 2553)   ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ที่ไร้ทีท่าจะยุติคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัดประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภาซึ่งมี พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญเป็นประธาน ได้เข้าพบนายอภิสิทธิ์...
2010-08-31 06:15