AwanBook
(Awan)
  53 เชิญร่วม เวทีสัมมนานำเสนอชุดแบบอักษรยาวี วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า) ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี สนับสุนนโดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง 09.00-...
2016-11-24 11:45
AwanBook
(Awan)
Abdulloh Wanahmad   จากกรณีที่ศาลแพ่งมีคำพิพากษาริบทรัพย์สินที่ดินของโรงเรียนญิฮาดวิทยา หรือปอเนาะบ้านท่าด่าน ม.3 บ้านท่าด่าน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา ที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง คดีแพ่งในคดีแดงที่ ฟ.160/2558...
2016-03-08 23:56
AwanBook
(Awan)
Abdulloh Wanahmad ; Awan Book ดูเหมือนว่ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพปาตานี อาจต้องลุ้นกันอีกหลายเหือดใจ ด้วยอุณหภูมิของการเมืองภายในของไทยเอง ที่ยังอยู่ในห้วงยุคถอยหลังเข้าคลองอยู่ทุกระเบียบนิ้ว ถึงแม้การแก้ปัญหาเฉพาะกาลของระบบการเมืองไทย จะยุติด้วยการทำรัฐประหารอยู่บ่อยครั้ง...
2016-02-04 17:02
AwanBook
(Awan)
  Abdulloh Wanahmad; awan book หนทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไร ไม่มีใครหยั่งรู้ถึงความน่าจะเป็นที่อาจปรากฏขึ้นบนบรรณพิภพแห่งนี้ได้ ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออกฉันใด ปัญหาปาตานีย่อมมีทางออกฉันนั้น ทว่ากว่าจะถึงจุดนั้น ไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่า ชีวิตของผู้คนที่นี่...
2016-01-26 23:26
AwanBook
(Awan)
หมายเหตุ บทความชิ้นนี้เป็นการแปลจากบทความตันฉบับจาก http://www.islamituindah.my/mengapa-china-menzalimi-muslim-uighur  Abdulloh Wanahmad  แปล   1. เหตุผลที่รัฐบาลจีนเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ การค้นพบทรัพยากรน้ำมันที่ซินเจียง ทำให้ต่างประเทศได้ให้ความสนใจต่อดินแดนแห่งนี้ยิ่งนัก...
2016-01-23 22:00
AwanBook
(Awan)
By : Rayat Tawheed เดาละห์คีลาฟะห์อิสลามียะห์ คือ สัจธรรมที่ถูกสัญญาใว้   เราเริ่มบทความนี้ด้วยคำถามดังต่อไปนี้ ทำไมในโลกนี้สามารถมีรัฐศาสนาอย่าง รัฐวาติกันที่อิตาลี ? ทำไมในโลกนี้สามารถก่อตั้งรัฐทุนนิยมเสรีอย่าง สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ? ทำไมในโลกนี้สามารถก่อตั้งรัฐคอมมิวนิสต์เอทิสอย่าง...
2016-01-22 01:51
AwanBook
(Awan)
  Abdulloh WanAhmad; Awan Book   ความจริงผู้เขียนเองปรารถนาที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ด้วยภาษามลายู เพื่อมิอยากก่อสภาวะย้อนแย้งกับสิ่งที่ผู้เขียนกำลังจะวิพากษ์ ในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษ์ของคนมลายูปาตานี โดยเฉพาะในด้านภาษาอันเป็นแก่นสารที่แสดงถึงการเป็นอยู่และการดำรงของชาติพันธุ์ๆ...
2016-01-10 21:22
AwanBook
(Awan)
Abdulloh Wanahmad ; Awanbook        วิกฤติการณ์ความขัดแย้งในปาตานี ได้ย่างก้าวสู่ปีที่สิบสองในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลไทยยังแก้มิตก ถึงแม้นหลายรัฐบาลจะมุ่งเน้นแก้ปัญหาด้วยนานาวิถีแล้วก็ตาม ถึงกระนั้นความรุนแรงที่ปะทุขึ้นเมื่อปี 2547 นั้น ยังคงผลิดอกออกผลอย่างต่อเนื่อง...
2015-12-31 23:54
AwanBook
(Awan)
ผู้เขียน :  เชค ฮุสเสน บิน มะห์มูด แปลไทย : Lone Wolves                                                                                            ขอโทษน่ะปารีส……… ชาวมุสลิมได้ลืมแล้วว่า ท่านทั้งหลาย คือผู้ที่นำธงครูเสด บาทหลวงวาติกัน มายังแดนคีลาฟะห์อิสลามียะห์…..   ขอโทษน่ะปารีส…….....
2015-11-22 18:42
AwanBook
(Awan)
By : Bunga Emas        ท่านรอซูล ศ็อลฯได้ทำนายว่าในยุคสุดท้ายจะมีคีลาฟะห์อาลามินฮาจุนนุบุววะห์(ตามแนวทางนบี)เกิดขึ้นอีกครั้ง และตามที่ท่านได้กล่าวใว้นั้น  ปรากฏว่าคีลาฟะห์ดังกล่าวจะมีอายุที่ไม่ยืนยาว        จาก อับดุลลอฮ บิน มัสอูด (รฏ) จากท่านนบี ศ็อลฯ ท่านได้กล่าวว่า "รอฮา(สงคราม)...
2015-07-09 23:09

Pages