Benar News Thai
(Benar News Thai)
โรงเรียนเขตสาทรเฝ้าระวังคาร์บอมบ์ ขณะนราธิวาสจำกัดเขตบิณฑบาตรให้พระสงฆ์ ทีมข่าวเบนาร์นิวส์กรุงเทพฯ และ นราธิวาส    ประชาชนตักบาตรกับพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตรในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ในตอนเช้าของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  เบนาร์นิวส์                                       โรงเรียนย่านเขตสาทร...
2016-11-05 09:38

Pages