Binti Hamid Khan
(Binti Hamid Khan)
ยาสมิน ซัตตาร์ การเมืองตุรกีได้เดินทางมาถึงจุดที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อดีตนายกรัฐมนตรีเรเจบ ตอยยิบ แอรโดว์อาน ชนะการเลือกตั้งและกลายเป็นประธานาธิบดีของตุรกี ถัดจากนายอับดุลเลาะห์ กูล และมีนายอะห์มัด ดาวุดโอว์ลู...
2015-05-22 05:57
Binti Hamid Khan
(Binti Hamid Khan)
หมายเหตุ : บทความชิ้นนี้ ผู้แปลได้ถอดความสรุปการบรรยายใน หัวข้อ “ความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์สำหรับสังคมมุสลิมทั้งในตะวันตกและตะวันออก” (The Importance of Critical Thinking for Muslims Societies both in The West and The East) โดย ศ.ดร.ฎอริค รอมาฎอน (Prof. Dr. Tariq Ramadan) ณ 1st INTERNATIONAL...
2015-04-17 06:55
Binti Hamid Khan
(Binti Hamid Khan)
บทสะท้อนจากกระแสเหตุการณ์ Charlie Hebdo[1] ยาสมิน ซัตตาร์ เชื่อว่าในเวลานี้ หากกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เป็นที่จับตามองและถูกวิพากษ์มากที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้นเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 58 ณ สำนักพิมพ์ Charlie Hebdo[2] ในฝรั่งเศส...
2015-01-14 23:36
Binti Hamid Khan
(Binti Hamid Khan)
ยาสมิน ซัตตาร์   “(1) ไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามซึ่งอาศัยอยู่ในเขตแดนของประเทศอินเดียหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความต่างกันในด้านภาษา ตัวอักษร หรือวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นั้นควรจะมีสิทธิ์ในการรักษาให้คงไว้เช่นเดิม (2)...
2014-12-22 07:39
Binti Hamid Khan
(Binti Hamid Khan)
เมื่อวันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2014 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในเมืองเปชาวัร ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถาน แม้ว่ายังมีข้อสงสัยถึงกลุ่มที่ปฏิบัติการที่แน่ชัด บ้างก็ว่าเป็นการอ้างชื่อของกลุ่มก่อการร้ายภายใต้การกระทำของกองทัพปากีสถานในช่วงการเมืองปากีสถานที่ทหารเข้ามามีบทบาทสูง...
2014-12-18 03:54
Binti Hamid Khan
(Binti Hamid Khan)
ยาสมิน ซัตตาร์ เมื่อกล่าวถึงเคิร์ด หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก เคิร์ดคือหนึ่งในชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งปราศจากรัฐของตนเอง (the largest nation without state) ในปัจจุบันได้กระจายอยู่ในตุรกี อิรัก อิหร่าน ซีเรียและบางส่วนของอาร์มาเนีย ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่การอาศัยอยู่ของชาวเคิร์ด...
2014-10-14 20:11
Binti Hamid Khan
(Binti Hamid Khan)
ยาสมิน ซัตตาร์ นับตั้งแต่วันที่  7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา อิสราเอลได้เปิดฉากการโจมตีเข้าไปยังเขตกาซ่าอย่างต่อเนื่อง กระทั่งส่งผลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตจนถึงวันนี้ (25 กรกฎาคม 2014) จำนวนทั้งสิ้น 836 คน ในที่นี้มีเด็ก 201 คน ผู้หญิง 99 คน และ คนชรา 52 คน นอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 5,400 ราย...
2014-07-26 14:59
Binti Hamid Khan
(Binti Hamid Khan)
ยาสมิน ซัตตาร์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอิสตันบูล   ก่อนถึงการเลือกตั้งผู้แทนเขตและจังหวัดต่างๆ ของตุรกีในวันที่ 30 มีนาคม 2557 อุณหภูมิความร้อนทางการเมืองได้ค่อยๆ พุ่งสูงขึ้น แม้จะเป็นในประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม...
2014-03-25 16:56
Binti Hamid Khan
(Binti Hamid Khan)
ในทุกๆความขัดแย้ง บทบาทของผู้หญิงที่แสดงออกมีหลากหลาย จากเอกสารผู้หญิงและความขัดแย้ง (Women and Conflict) (USAID,2007) ได้ระบุว่าบทบาทของผู้หญิงในภาวะขัดแย้งที่ปรากฏให้เห็นในพื้นที่ความขัดแย้งสามารถแสดงออกได้ดังต่อไปนี้             1. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Agents of changes)...
2013-07-29 15:59

Pages