chalita
(ออแฆกำปง)
  ขอเชิญดาวน์โหลด http://socanth.tu.ac.th/ccscs/outreach/media/publication/anusorn-ed-2560/   เกี่ยวกับหนังสือ เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้น “อย่างเป็นทางการ” ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา...
2017-10-28 02:00
chalita
(ออแฆกำปง)
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13 ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีเวทีเสวนาโต๊ะกลมเวทีหนึ่งที่น่าสนใจ หัวข้อ “การบ่มเพาะตนเพื่อเป็น ‘มุสลิมที่ดี’ และการแสวงหา ‘ชีวิตที่ดีกว่า’ ผ่านการศึกษาแบบเป็นทางการ:...
2017-08-14 08:03
chalita
(ออแฆกำปง)
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13 ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีเวทีเสวนาโต๊ะกลมเวทีหนึ่งที่น่าสนใจ หัวข้อ “การบ่มเพาะตนเพื่อเป็น ‘มุสลิมที่ดี’ และการแสวงหา ‘ชีวิตที่ดีกว่า’ ผ่านการศึกษาแบบเป็นทางการ:...
2017-08-03 23:20
chalita
(ออแฆกำปง)
  ขอเชิญผู้สนใจรับชมบันทึกเวทีเสวนาโต๊ะกลมในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13 ในหัวข้อ การบ่มเพาะตนเพื่อเป็น “มุสลิมที่ดี” และการแสวงหา “ชีวิตที่ดีกว่า” ผ่านการศึกษาแบบเป็นทางการ: การดิ้นรนและการริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการศึกษาของชาวมลายูมุสลิมชายแดนใต้ วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 11-...
2017-07-19 19:58
chalita
(ออแฆกำปง)
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ การบ่มเพาะตนเพื่อเป็น “มุสลิมที่ดี” และการแสวงหา “ชีวิตที่ดีกว่า” ผ่านการศึกษาแบบเป็นทางการ: การดิ้นรนและการริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการศึกษาของชาวมลายูมุสลิมชายแดนใต้ (Cultivating ‘Good Muslims’ and Seeking ‘a Better Life’ through Formal Education: Struggles and...
2017-07-01 03:00
chalita
(ออแฆกำปง)
หมายเหตุ  (31 ตุลาคม 2559)   จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ความโศกเศร้าและความสลดใจเข้าโถมทับและปกคลุมจิตใจของผู้คนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างหนัก ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับแทบทุกคนทุกฝ่าย แม้แต่ตัวฉันเองที่อยู่นอกพื้นที่ หลายปีมาแล้วตอนที่ยังเก็บข้อมูลอยู่ในสนาม...
2016-10-31 12:46
chalita
(ออแฆกำปง)
การเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติกับสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้จำเป็นต้องไปให้พ้นจากการสร้างคู่ตรงข้ามระหว่างแนวคิดแบบ “มนุษย์พนาผู้รักษาระบบนิเวศน์” (ecological noble savage) และ  “มนุษย์พนาผู้ไม่นำพาต่อระบบนิเวศน์” (ecological ignoble savage)...
2016-10-26 01:19
chalita
(ออแฆกำปง)
แถลงการณ์เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองเรื่อง ยุติการตรวจค้น จับกุม คุมขังนักศึกษาและเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลการ  นับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการตรวจค้น จับกุม คุมขังนักศึกษาและเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเขตกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 10-15 ตุลาคม 2559...
2016-10-20 22:40
chalita
(ออแฆกำปง)
    ความทรงจำและการลืมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศในบริบท “ความไม่สงบ” ชายแดนภาคใต้[1] ชลิตา บัณฑุวงศ์[2]   บทนำ การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศชายแดนใต้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ มีความสัมพันธ์อย่างน่าสนใจต่อสภาพความรุนแรงและ “ความไม่สงบ” ในพื้นที่ อย่างไรก็ดี...
2016-10-01 16:14
chalita
(ออแฆกำปง)
    Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">บันทึกจากการไป “นาวะ” (เยี่ยมบ้านผู้เสียชีวิต) จากเหตุการณ์วิสามัญ 3 Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">ศพ Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri">วันรายอฮัจญี{C} mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Cordia New";mso-ansi-...
2013-10-24 11:57

Pages