CrCF
(Cross Cultural Foundation)
แถลงการณ์โครงการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองทางกฎหมาย เผยแพร่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552   แถลงการณ์กรณีความรุนแรงโหดเหี้ยมต่อครูรัฐบาลต้องส่งสัญญาณสันติภาพ เจรจาทุกระดับ แก้ไขรากเหง้าปัญหาความขัดแย้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้            ...
2009-06-05 15:24

Pages