daun emas
(ใบไม้สีทอง)
อบูเอาว์ฟา[1]   หลังจากที่อาเจะห์ได้รับ Autonomy มาสักระยะหนึ่ง กระแสการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสันติภาพของอาเจะห์ก็เกิดขึ้นตามมามากมายทั้งจากในและนอกจังหวัดอาเจะห์ ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มเอ็นจีโอ นักวิชาการ หรือ ประชาชนทั่วไป กล่าวได้ว่าการปรองดองในครั้งนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์พอสมควร ทั้งนี้...
2012-10-17 07:50
daun emas
(ใบไม้สีทอง)
อบูเอาว์ฟา การต่อสู้ของปาตานีไม่ได้เป็นที่รับรู้ของชาวโลกเท่าที่ควร จึงไม่มีการสนับสนุนจากนานาประเทศเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนคนปาตานี อีกทั้งข้อมูลที่มีอยู่ของปาตานียังไม่ได้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ในระดับสากล หากเปรียบเทียบกับอาเจะห์ซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งคล้ายๆ ปาตานีแล้ว หลังจากเกิดสึนามิในปี...
2012-04-25 17:34