deepsouth bookazine
(deepsouth bookazine)
หมายเหตุ : ถอดความจากเวทีพูดคุยนานาชาติว่าด้วย 'กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทของอาเซียน PPP : Pa(t)tani Peace Process in ASEAN Context' ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555, ตีพิมพ์เป็น หนังสือโดยโครงการจัดพิมพ์ดีพบุ๊คส์เมื่อปี 2556 .  ...
2014-10-27 14:39
deepsouth bookazine
(deepsouth bookazine)
ประสบการณ์ของการค้นหาทางเลือกบนเส้นทางสันติวิธี อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวงผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรเสริมสังคมสันติสุขจังหวัดชายภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า ขอความสันติจงมีกับทุกท่าน ถ้าคุยเรื่องสันติภาพมันรู้สึกน่าเบื่อ ไม่สนุกเท่ากับเรื่องเช่นว่าเมื่อวานมีระเบิดกี่ครั้ง กี่ที่ เจ็บตายเท่าไร...
2014-09-26 18:44
deepsouth bookazine
(deepsouth bookazine)
เรื่อง: สมัชชา นิลปัทม์ ภาพ: ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร deepsouth bookazine Vol.3, 2551   หลังฤดูฝนจาง ทุ่งสีทองก็พลันแปลงไปเป็นรวงเพื่อรอการเก็บเกี่ยว ณ ช่วงเวลานี้อากาศจะเริ่มดี ลมพัดโชยเย็นสบายไม่อบอ้าว อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้...
2014-03-13 22:23
deepsouth bookazine
(deepsouth bookazine)
  หมายเหตุ : ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชายแดนใต้ "ดีพเซาท์ บุ๊กกาซีน" ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน ปี 2551 (มูฮำมัดอายุบ ปาทาน, ปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการ)   "บึ้ม" เสียงระเบิดแผดก้องจากรถยนต์ที่จอดหน้าอาคารสูงแห่งนั้นดังสนั่นหวั่นไหวจนพสุธาสะเทือน แสงเพลิงสว่างวาบ...
2014-03-13 20:19
deepsouth bookazine
(deepsouth bookazine)
    ถอดรหัสอดีตผู้นำแยกดินแดน “รัฐไทยต้องเอาชนะทางความรู้สึก”     “ความเท่าเทียมเป็นเรื่องสำคัญ รัฐบาลอาจจะบอกว่าให้เยอะแล้ว แต่คนในสามจังหวัดบอกยังไม่ได้ให้อะไรเลย จริงหรือไม่จริงผมไม่รู้ แต่เขาพูดกันมาอย่างนี้ มันเป็นเรื่องความรู้สึก คนมลายูรู้สึกแบบนั้น...
2014-03-13 19:55
deepsouth bookazine
(deepsouth bookazine)
เรื่องโดย อาทิตย์ เคนมี ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร deepsouth bookazine Vol.3, 2551     มีคำพูดอยู่ว่า...นักเก็บกู้วัตถุระเบิดมีโอกาสทำงานผิดพลาดได้เพียงครั้งเดียว เพราะจะไม่มีโอกาสให้แก้ตัวเป็นครั้งที่สอง!  ทว่าใครบางคนอาจย้อนว่า ที่จริงแล้วนักกู้ระเบิดสามารถทำผิดพลาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง...
2013-10-28 13:06
deepsouth bookazine
(deepsouth bookazine)
  Deep South Bookazine : มิถุนายน 52, Volume 4 สัมภาษณ์พิเศษ โดยกองบรรณาธิการ ชายคนนี้เคยถูกตั้งข้อหาเป็นกบฏแห่งรัฐไทย !        เมื่อพ่วงฐานความผิดอื่นๆ ศาลชั้นต้นเคยตัดสินจำคุกนาน 31 ปี แต่เขาถูกจองจำในเรือนจำเป็นเวลากว่า 7 ปี ก่อนได้รับอภัยโทษเมื่อปี 2543...
2011-11-11 03:06
deepsouth bookazine
(deepsouth bookazine)
Deep South Bookazine : ธันวาคม 50, Volume 2 คอลัมน์ สถานการณ์เฉพาะ  : ภาสกร จำลองราช       (ภาพโดย : นครินทร์ ชินวรโกมล)   สนามการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนและมีปัจจัยในการวิเคราะห์แตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งมี ‘เจ้าภาพ’ ...
2011-06-05 23:37
deepsouth bookazine
(deepsouth bookazine)
    Deep South Bookazine : ธันวาคม 50, Volume 2 เรื่องพิเศษ : ซากีย์ พิทักษ์คุมพล                  สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             โลกาภิวัตน์เป็นปรากฏการณ์สำคัญในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา กลายเป็นหัวข้อถกเถียงในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น...
2010-09-28 20:25
deepsouth bookazine
(deepsouth bookazine)
      ตีพิมพ์รวมเล่มในหนังสือ คนชายข่าว คนชายขอบ : สิงหาคม 53 ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร Deep South Bookazine : เมษายน 51, Volume 3 คอลัมน์ : ฟ้าสางที่กัมปง เรื่อง : ภาสกร จำลองราช   เทือกเขาบูโดทอดตัวตามแนวตะเข็บ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทิศเหนือติดอำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอกะพ้อ จังวัดปัตตานี...
2010-09-23 16:42

Pages