Halal CU PTN
(Halal PTN)
ประชาสัมพันธ์    งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 Chiang Mai Halal International Fair : CHIF 2015 "ฮาลาลไทย ภูมิใจสู่สากล" จัดขึ้นในวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงเวลา 11.00-20.00 น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ที่สุด...
2015-01-28 08:43
Halal CU PTN
(Halal PTN)
       เลือดเป็นของเหลวที่มีความสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต ซึ่งทำหน้าที่ในการขนถ่ายสารอาหารไปยังเซลล์สิ่งมีชีวิตทั้งทางด้านร่างกายของมนุษย์และสัตว์ พลาสมาเป็นส่วนของเหลว ซึ่งประกอบไปด้วยสารประกอบที่นำไฟฟ้า สารอาหาร วิตามิน ฮอร์โมน เกล็ดเลือด และโปรตีน...
2015-01-22 09:34
Halal CU PTN
(Halal PTN)
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์หะรอม ได้รับการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุกร สุกรถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์ ทางด้านเภสัช ในเครื่องสำอาง และนำมาใช้ในอาหาร                  Christien Merindertsma นักออกแบบสาวชาวดัชท์ ได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Pig 05049 – หมูอยู่รอบตัวเรา...
2015-01-16 09:24
Halal CU PTN
(Halal PTN)
บทความจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ธนาคารเลือด (Blood Bank) หรือธนาคารที่เก็บรักษาเลือดจากผู้บริจาคไว้รอเปลี่ยนถ่ายให้แก่ผู้ป่วยหรือ ผู้บาดเจ็บที่ต้องการเลือด พวกเรารู้จักดีกันอยู่แล้ว ธนาคารอวัยวะ (Organ Bank)...
2015-01-09 09:00
Halal CU PTN
(Halal PTN)
ดร.วินัย ดะห์ลันน้ำตาลที่กำลังจะเขียนถึงเป็นทั้งน้ำตาลทรายที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วและน้ำตาลไฮเทคที่เรียกกันว่าไซรัปฟรุคโตส โดยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย UCLA ถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่กล้าพอที่จะให้ข้อสรุปว่า “กินน้ำตาลมากแล้วทำให้โง่” ...
2015-01-08 11:15
Halal CU PTN
(Halal PTN)
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q พร้อมระบบ SILK ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนักการศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อ...
2015-01-05 15:43
Halal CU PTN
(Halal PTN)
ขอเชิญร่วมงาน "Thailand Halal Assembly 2014" งานด้านกิจการฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกในประเทศไทยจัดขึ้นในวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2557 ณ Bangkok Convention Center, Centara Grand Hotel at Central World รายละเอียดเบื้องต้น- การสร้างสัญญะใหม่ Thailand Diamond Halal-...
2014-12-19 08:40
Halal CU PTN
(Halal PTN)
ศวฮ.จฬ. จับมือ สกอท. เปิดตัวแอพ Halal Thailand สแกนฮาลาลบนมือถือครั้งแรกของโลก อยากรู้ว่าฮาลาลจริงไหม หมดอายุเมื่อไหร่ ใครผลิต ตรวจสอบฮาลาลได้ด้วยตัวเอง เพียงสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ผ่านมือถือง่ายๆ ได้ข้อมูลครบ            ...
2014-12-18 07:33

Pages