Halal CU PTN
(Halal PTN)
“บัยตุลฮิกมะฮฺ” ศูนย์รวมปราชญ์แห่งโลกอิสลาม ตอนที่ 1   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องของการเหยียบบ่าต่อยอด คำๆนี้เป็นคำพังเพยมาจากภาษากรีกที่ว่า nanos gigantum humeris insidentes แปลว่าคนแคระเหยียบบ่ายักษ์ อยากมองเห็นไกล เดินทางไปได้เร็ว...
2017-07-14 16:11
Halal CU PTN
(Halal PTN)
  นิทานฮาลาล ตอนที่ 4: ประเด็นน่าเวียนหัวเรื่อง “อัลกอฮอล์” (ต่อ)   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     มีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของอัลกอฮอล์อยู่หลายเรื่อง ประเด็นแรกคืออัลกอฮอล์ถือว่าหะรอมหรือต้องห้ามในศาสนาอิสลามใช่หรือไม่ คำตอบคือไม่เสมอไป...
2017-07-12 20:58
Halal CU PTN
(Halal PTN)
นิทานฮาลาล ตอนที่ 3 : ประเด็นน่าเวียนหัวเรื่อง “อัลกอฮอล์”   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ยากที่สุดในเรื่องการตัดสินว่าสิ่งใดฮาลาลหรือไม่ฮาลาลทั้งในส่วนการพิจารณาทางศาสนาและวิทยาศาสตร์คือเรื่อง “อัลกอฮอล์” ในทางวิทยาศาสตร์หากเห็นคำว่าอัล (Al) เป็นต้องรู้ทันทีว่ามีต้นกำเนิดมาจากภาษาอาหรับ...
2017-07-10 22:02
Halal CU PTN
(Halal PTN)
นิทานฮาลาล ตอนที่ 2: นั่งเอกเขนกกินด้วยเจ็ดลำไส้   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     นานๆครั้งจึงจะได้ดูทีวีสักหน ยึดประเภทสารคดีเป็นหลัก ที่ชอบคือสารคดีท่องเที่ยว ทำให้รู้จักความแตกต่างหลากหลายในโลกมากขึ้น อีกรายการหนึ่งที่ในอดีตเคยดูบ่อย แต่พักหลังไม่มีเวลาดูคือรายการทีวีแชมเปี้ยนจากประเทศญี่ปุ่น...
2017-07-06 07:07
Halal CU PTN
(Halal PTN)
นิทานฮาลาล ตอนที่ 1: คำถามจากผู้ใหญ่ทำไมฮาลาลไทยสู้มาเลเซียไม่ได้   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผมทำงานวิจัยเรื่องฮาลาลมาตั้งแต่ พ.ศ.2535 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการใช้แล็บหรือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้ทุนวิจัยบ้างใช้ทุนตัวเองบ้าง ภายหลังจึงค่อยๆเติบโตมาเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
2017-07-03 20:09
Halal CU PTN
(Halal PTN)
รายอแน ฉลองบวชหกที่ยะรัง ปัตตานี   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     วันนี้ไปประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนีซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ต้องออกเดินทางจากกรุงเทพฯแต่เช้าตรู่ลงเครื่องที่หาดใหญ่ต่อรถเข้าบ้านโสร่งเพื่อให้ทันประชุมสิบโมง รถวิ่งจากหาดใหญ่เข้าถนนปัตตานี-ยะลา...
2017-07-02 20:21
Halal CU PTN
(Halal PTN)
  ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คนใหม่   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     จำไม่ได้ว่าสถาบันเอเชียศึกษาจัดตั้งศูนย์มุสลิมศึกษามาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่น่าจะเกินสิบปีแล้ว เป็นศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านโลกมุสลิมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการแก่สังคมภายนอก...
2017-06-29 09:44
Halal CU PTN
(Halal PTN)
  ประวัติศาสตร์การถือศีลอด   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน อิสลามหากเริ่มนับกันที่นบีมูฮำมัด (ซ.ล.) ย่อมไม่ใช่ศาสนาแรกที่ถือศีลอด อัลกุรอานเองยังบอกไว้ในบทอัลบะเกาะเราะฮฺ 2: 183 ว่ามีชนกลุ่มอื่นถือศีลอดมาก่อนหน้ามุสลิมแล้ว ทั้งสำทับไว้ด้วยว่าอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงเป็นผู้กำหนดให้ชนเหล่านั้นถือศีลอด...
2017-06-24 12:08
Halal CU PTN
(Halal PTN)
อาหารสะฮูรช่วยหลายชีวิตรอดจากเพลิงไหม้ในอังกฤษ   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     พักหลังลอนดอนของอังกฤษเจอเรื่องร้ายๆ จากมุสลิมหัวรุนแรงไปหลายครั้ง แต่ใช่ว่าไม่มีเรื่องดีเกี่ยวกับมุสลิมที่โน่น...
2017-06-16 13:22
Halal CU PTN
(Halal PTN)
  17 รอมฎอน ฮ.ศ.2 หากพ่ายแพ้ในวันนั้นคงไม่มีอิสลามทุกวันนี้.ช   รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน     วันนี้คือวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตรงกับวันที่ 17 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1438 ย้อนหลังกลับไป 1,436 ปีฮิจเราะฮ์...
2017-06-13 16:08

Pages